Gebiedsvisie Tussen de Linten Aalsmeer

De structuurvisie geeft het gebied weer economisch perspectief en een kwaliteitsimpuls.

Het karakteristieke gebied tussen de historische linten Aalsmeerderweg en Oosteinderweg ligt vlakbij Schiphol en ondervindt veel hinder van vliegtuigen. Een deel van de sloopzone ligt zelfs in het gebied.

Voorheen was dit een levendig kassengebied, in de directe nabijheid van bloemenveiling Aalsmeer. Echter de kassen zijn verouderd en de percelen vrij klein. De geluidshinder en de mindere geschiktheid voor kassen in combinatie met de beperkende regionale afspraken rondom de ontwikkeling van wonen en werken, hebben ertoe geleid dat het gebied op slot zit. Hierdoor wordt weinig geïnvesteerd en is het risico dat het gebied qua uitstraling achteruit gaat.

Gemeente Aalsmeer heeft BRO in eerste instantie gevraagd via een uitgebreid participatietraject te achterhalen wat de inwoners in het gebied graag willen voor de toekomst, voor het gebied en hun eigen grond en bezit. Ook is gesproken met partijen zoals het Hoogheemraadschap en diverse makelaars. Vervolgens heeft de gemeente BRO gevraagd een structuurvisie te maken op basis van de resultaten van het participatietraject, aangevuld met economische-, gebieds- en beleidsanalyses.
Deze structuurvisie wordt gebruikt ter uitnodiging en inspiratie, maar ook als onderdeel van een lobbytraject met Rijk, Schiphol en andere betrokken partijen. Zo krijgt het gebied weer (economisch) perspectief én een kwaliteitsimpuls!

    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel