Inpassingsplan drijvend zonnepark De Beldert

De Beldert in gemeente Buren is een voormalige zandwinplas, ten noordoosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Momenteel is de plas afgesloten voor recreatief gebruik, en alleen toegankelijk voor omwonenden. Solarfields en energiecoöperatie eCoBuren hebben de ambitie er een drijvend zonnepark te ontwikkelen.

Kwaliteitsimpulsen

Met de ontwikkeling van dit drijvende zonnepark krijgt de plas ecologische en recreatieve kwaliteitsimpulsen. Hiervoor heeft BRO een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Met als uitgangspunt de omgeving, worden de ruimtelijke randvoorwaarden bepaald. Zo kan het zonnepark op een verzorgde wijze worden ingepast.

Landschappelijke, ecologische én recreatieve meerwaarden

Het inpassingsplan versterkt het recreatienetwerk, met de aanleg van een nieuwe wandelroute langs de waterplas. Bomen en struiken worden aangeplant, en ecologische hotspots zoals insectenhotels, vleermuiskasten, vogelkijkhutten en oeverzwaluwwanden worden gecreëerd. Deze hotspots versterken de biodiversiteit en zorgen ervoor dat de bezoekers worden meegenomen in de ecologische en landschappelijke waarden. Onder de panelen worden takkenbossen aangebracht, als geschikte paaiplaatsen voor vissen. 

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Solarfields

Locatie

Gemeente Buren

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak