Transformatie Dommelland Valkenswaard

Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvigheid, natuur en landschap. 

Valkenswaard_beeld.jpg

Economische versterking 

Gemeente Valkenswaard zet in op de economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verblijven. De gevolgen hiervan zijn een gunstig vestigingsklimaat, goede concurrentiepositie, en verbinding van Dommelland met Brainport Eindhoven.

Groei werkgelegenheid vrijetijdssector

Met de uitvoering van het door BRO opgestelde Masterplan Dommelland wordt de vrijetijdssector versterkt en groeit de werkgelegenheid. Natuur en recreatie worden met elkaar verbonden. Dommelland wordt ontwikkeld tot ruimtelijk functioneel park. Het masterplan zet in op leisure en recreatie, hippische bedrijvigheid, natuur, landschap en autoluw.

Nieuwe bezoekers

De uitvoering van het masterplan leidt tot nieuwe bezoekers van Dommelland door het aantrekken van nieuwe doelgroepen zoals jongeren en gezinnen met oudere kinderen. Daarnaast leidt het tot hogere bestedingen en een langere verblijfsduur van huidige en nieuwe bezoekers door:

  • uitbreiden dagrecreatie met attracties;
  • uitbreiden en kwalitatief verbeteren dag- en verblijfsrecreaties met accent op natuur;
  • uitbreiden en kwalitatief verbeteren hippische dag- en verblijfsrecreatie.

Cijfers

Indien het Masterplan Dommelland volledig wordt uitgevoerd, groeit de structurele werkgelegenheid met 250 - 300 FTE's. Jaarlijks aangevuld met nog eens 1.000 seizoen FTE's. Voor Valkenswaard betekent dit een groei van 2 - 2,5% van vaste arbeidsplaatsen. 

Zie ook: FF offline in Valkenswaard
    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten