FLEX wonen in Ouder-Amstel

Het nu realiseren van 415 flexwoningen naast de Johan Cruijff ArenA, als antwoord op de woningnood. Deze woningen worden later onderdeel op een andere locatie van de grootschalige planontwikkeling van de Nieuwe Kern. Ook de openbare ruimte bij deze flexwoningen wordt aantrekkelijk en groen ingericht en speelt in op de behoeftes van jongeren en starters.

In Amsterdam wordt dit jaar gestart met de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen met als doel een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. Vanuit de stimuleringsregeling flexwonen wordt vanuit het Rijk een bijdrage van € 14 miljoen hier aan geleverd. Minister Hugo de Jonge kwam op 24 februari naar Ouder-Amstel om de afspraken met onze regio te ondertekenen.

Hoognodig woningbouwprogramma

Om te voorzien in de hoognodige toevoeging van woningbouwprogramma is er de wens om 415 flexwoningen te realiseren op het huidig P-bus terrein voor de korte termijn. Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zullen deze woningen ontwikkelen en verhuren aan met name starters. De locatie wordt nu gebruikt als busparkeerplaats voor evenementen (o.a. Ziggo Dome, Johan Cruijff ArenA, AFAS Live etc.).

Rekening houden met toekomstige ontwikkeling

BRO adviseert hierbij, om te komen tot een goede stedenbouwkundige inpassing en stelt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte op. Er is het doel gesteld om, óók in de tijdelijke situatie, een aantrekkelijke woonomgeving te creëren. Waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkeling van ‘De Nieuwe Kern’.

Ook in de tijdelijke situatie een fijne buitenruimte

In het gebied ligt een enorme druk op de ruimte door de omvang van het programma, de technische randvoorwaarden, met daarbovenop een omgeving die volop in ontwikkeling is in eigen tempo. Ontwerpuitgangspunt is dat binnen deze beperkte ruimte een prettige woonomgeving wordt gecreëerd voor de bewoners. In het inrichtingsplan hebben we hier rekening mee gehouden, door verschillende prettige en groene verblijfsplekken in de openbare ruimte te realiseren. Dit zijn plekken voor rust en voor reuring. Deze verblijfsruimte wordt zo veel mogelijk gescheiden van de functionele inrichting, zoals parkeren en trafostations. Door het plangebied heen wordt een hoofdas gelegd waaraan deze verschillende functies een plek krijgen. Het materiaalgebruik vormt een eenheid en maakt een verwijzing naar de tijdelijkheid van het plan, door bijvoorbeeld het gebruik van stelconplaten. Deze materialen zijn later weer herbruikbaar.

Dit doen we niet alleen

De opzet van het plan en het inrichtingsplan is tot stand gekomen in goede samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel. Als ook de woningbouwcorporaties Ymere en Eigen Haard, zij zijn verantwoordelijk voor het woonproduct en RU+PA Uytenhaak, voor het ontwerp van de gebouwen. Het inrichtingsplan is op 20 juli gepresenteerd tijdens een inloopavond voor omwonenden en betrokkenen. De plannen worden nu verder gefinetuned. Na de zomer 2024 is het de planning om te starten met de bouw.

Impressie van RU + PA (rudy uytenhaak + partners architecten)

Van FLEX naar 'De Nieuwe Kern'

Het project FLEX geeft vooruitlopend op deze ontwikkeling ruimte aan het woningtekort, zonder een belemmering te zijn voor de uiteindelijke ontwikkelingen. Dit voor een maximale periode van 15 jaar. Bewoners kunnen eerst in het project FLEX wonen en later in ‘De Nieuwe Kern’. De woningen zijn modulair en kunnen na 15 jaar op een andere locatie worden ingezet.

Klik voor meer informatie hier.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Ouder-Amstel

Locatie

De Nieuwe Kern - Ouder-Amstel

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos