Stedenbouwkundige visie Summa College Eindhoven

In 2022 werkte BRO aan een stedenbouwkundige visie voor het Summa College aan de Sterrenlaan in Eindhoven. Het Summa College is een van de grootste onderwijs clusters van Eindhoven. Met een aanstaande herontwikkeling van de gebouwen hebben we een stedenbouwkundige visie voor het onderwijscluster gemaakt.

Samenhangende schoolcampus

Doel is om van de onderling afgescheiden terreinen en gebouwen een samenhangende schoolcampus te maken. Het idee is om uitwisseling en kruisbestuiving tussen de opleidingen en studenten te stimuleren. Ook worden de publieke functies en winkels op het terrein beter met de buurt verbonden. Op een manier dat de geborgenheid van de campus behouden blijft.

Drie sferen

In de visie gaan we uit van drie sferen: rust, reuring en representatie. Deze sferen sluiten aan bij de verschillende karakters van de individuele gebouwen en geven richting aan het gebruik en de inrichting van de buitenruimte.

De nu nog afgescheiden beekzone van de Oude Gracht wordt het nieuwe groene hart van de campus (rust). De groene uitstraling wordt doorgevoerd over het hele terrein voor een hoogwaardige campusuitstraling met geborgenheid. Zo smeden we de terreinen aaneen tot één groene campus. Hiervoor worden de verschillende parkeerterreinen geclusterd en aan de randen geplaatst die groen worden ingepakt (representatie). De centrale promenade verbindt de gebouwen, verblijfsplekken en entrees met elkaar en legt de campus in een eenheid. De twee bebouwingsclusters worden verbonden met een pleinruimte, dit vormen de ontmoetingsplekken waar interactie plaatsvindt (reuring).

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Summa College

Locatie

Eindhoven

Afronding

2021 - 2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos