Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels uit de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

DJI_0937_bewerkt.jpg

BRO ondersteunt Gemeente Hardenberg bij het opstellen van een omgevingsverordening waarin alvast de regels worden geïntegreerd die zien op de fysieke leefomgeving uit de gemeentelijke verordeningen, vooruitlopend op het omgevingsplan.

In verschillende sessies met het projectteam zijn alle verordeningen geanalyseerd. Om dit gestructureerd aan te pakken, maakten we gebruik van een Excelmodel. Daarbij hebben we - op basis van een door ons ontwikkeld afwegingsmodel - per artikel van elke gemeentelijke verordening bepaald of deze in de omgevingsverordening moet, kan of niet mag worden opgenomen. Ook is bepaald om wat voor soort activiteit het gaat, met welk werkingsgebied en welke type regel daarbij past (verbod, melding of vergunningplicht).

Op basis van deze analyse hebben we de omgevingsverordening opgesteld. Daarbij hebben we - in overleg met de verantwoordelijke ambtenaren - aandacht besteed aan het verbeteren van de regels in lijn met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Doel is een zo goed mogelijk werkende regel te krijgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Hardenberg

Locatie

Hardenberg

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jasmijn van Tilburg