Beeldkwaliteitplan: Ecopark De Groene Woerdt

Op de locatie van voormalig golfterrein Pitch&Putt Rijkerswoerd aan de zuidkant van Arnhem, bestaat het voornemen een eco recreatiepark te realiseren. De planlocatie is onderdeel van Park Lingezegen, en ligt aan de Rijkerswoerdse Plassen. Recreatieschap Uiterwaarde en Eco Bouwprojecten zien kansen om hier verschillende vormen van beleving samen te brengen.

Doordat de locatie in een recreatiegebied ligt op de overgang naar het stedelijk weefsel van de wijk De Laar - West, is een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling belangrijk. Eco Bouwprojecten heeft BRO gevraagd een beeldkwaliteitplan op te stellen. Dit plan helpt bij het waarborgen van deze waarden en reikt handvatten en richtlijnen aan om de beoogde ruimtelijke kwaliteit tot uiting te laten komen.

Eco recreatiepark

Aan de basis van dit beeldkwaliteitplan ligt het schetsontwerp van het Eco recreatiepark. Het Eco recreatiepark krijgt een bescheiden uitstraling, waarbij veel aandacht wordt besteed aan behoud van het huidige landschap. Door het gebruiken van natuurlijke bouwmaterialen en groene daken ontstaan verblijfsaccommodaties die opgaan in het landschap en daaraan nieuwe kwaliteit toevoegen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Eco Bouwprojecten

Locatie

Park Lingezegen

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Iris Blom