Ruimtelijke visie Bleekvelden Geldrop

De Bleekvelden dankt zijn naam aan zijn vroegere functie; als kort gemaaide weide was hier ruimte om kleding te bleken. Later is het bleekveld getransformeerd naar een bedrijventerrein. Momenteel ligt de volgende transitie in het verschiet. Vanuit de Centrum Impuls Geldrop heeft De Bleekvelden de ambitie ruim 200 woningen te ontwikkelen.

P05473_kaartmateriaal_ruimtelijke_visie_20220810_fase4-01.jpg

Om deze aantallen te kunnen bouwen, de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren en te komen tot financieel haalbare plannen is de ruimtelijke visie gemaakt. Ingezet wordt op meer openbaar groen, met compactere hogere volumes. Met de realisatie van het nieuwe woongebied krijgt de wijk Braakhuizen-Zuid een kwaliteitsimpuls, en worden een groot aantal betaalbare woningen en een klimaatadaptieve leefomgeving gerealiseerd. Om deze doelstellingen te behalen heeft BRO de Ruimtelijke visie Bleekvelden 2022 opgesteld. De visie biedt uitgangspunten voor o.a.  zichtlijnen, begrenzing van openbare ruimte, bouwhoogte en -korrel, routing en natuurinclusief bouwen.

Op basis van ruimtelijke visie heeft BRO een stedenbouwkundig schetsontwerp opgesteld waarin natuur, nieuwe bewoners en omwonenden samenkomen in een nieuwe gezonde leefomgeving. De nieuwe wijk biedt ruimte aan ca. 230 wooneenheden voor verschillende doelgroepen. De bouwblokken bestaan uit verschillende woningtypen; van grondgebonden woningen, studio’s, loftwoningen tot appartementen. De bebouwingswanden begrenzen enerzijds de doorgaande routes in de omgeving, anderzijds vormen zij een kwalitatieve overgang naar de centrale groene openbare ruimte. Klik hier voor de ruimtelijke visie.

Ontwerpprincipes_wisselwerking_gebouw_en_openbare_ruimte.jpg

Ruimtelijke visie Bleekvelden vastgesteld
De ruimtelijke visie Bleekvelden is in oktober 2022 vastgesteld! Hiermee heeft Geldrop de volgende stap gezet om een voormalig textielfabrieksterrein te transformeren naar een levendig en groen woongebied.

Met de visie kan het gebied fasegewijs transformeren, maar toch als één gebied worden ontwikkeld. De eerste woningen worden in 2023 opgeleverd. Met de ruimtelijke visie 2022 kan de planvorming van de resterende planlocaties aan De Bleekvelden verder worden opgepakt. Met als doel de volledige transformatie van het bedrijventerrein naar woongebied in 8 jaar.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Geldrop-Mierlo

Locatie

Geldrop

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos