Gevelinspiratie voor Ommen

De samenwerkende centrumpartijen in Ommen willen een toekomstbestendig, sterk en vitaal centrum. Met een eigen identiteit en een sterk aanbod aan winkels en horeca. Met belevenis voor de klant, die hier ook graag terugkomt.

Naast een programmatische inzet op het bekrachtigen van de functies bestaat er tevens de wens om de beeldkwaliteit van het centrum van Ommen te versterken. Zo heeft Ommen verschillende karakteristieke gebouwen die hieraan al bijdragen, maar heeft het tevens gebouwen met een kwalitatief lagere uitstraling. Wat afbreuk doet aan de beleving en ervaring van centrum en straatbeeld.

De wens in Ommen is om de typerende Ommer karakteristieken in de centrumstraten terug te brengen. Dit betekent dat de verscheidenheid aan gevelbeelden en eigenheid van gevels zo veel mogelijk behouden moet worden, of een leidraad voor ontwikkeling moet zijn.

Ommer identiteit

Behoud en herstel van het karakter van de centrumstraten en het terugbrengen van de kwaliteit van de panden, vragen een kader waarbinnen ontwikkelaars, architecten én ondernemers hun plannen kunnen uitvoeren en vormgeven. Het 'gevelinspiratiedocument' biedt dit kader en geeft voeding aan beeldkwaliteitsaspecten door het formuleren van ontwerpprincipes. Deze principes bevatten de kernwaarden en karakteristiek van de Ommer identiteit voor de gevels en legt de relatie met de straat.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Ommen

Locatie

Ommen

Afronding

2023 - lopend

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos