Ontwikkelvisie gemeentehuistuin Heeze

Ontmoeten en groen staan centraal rondom het gemeentehuis van Heeze. Deze ontwikkelvisie geeft richting en laat ruimte voor initiatieven.

De gemeente Heeze-Leende heeft de ambitie gesteld om het gebied rond het gemeentehuis te ontwikkelen met als doel een prettige verblijfsruimte te creëren met ruimte voor groen en evenementen. De gemeente heeft BRO hiervoor een ontwikkelvisie laten opstellen die als leidraad dient voor de toekomst. Voor de verschillende gebieden zijn kaders en ambities zijn gesteld die samen de overkoepelende visie vormen. In het voorjaar is hierover gesproken met de omgeving en in juni 2023 is de visie vastgesteld. In de komende periode worden de deelgebieden verder uitgewerkt.

Sfeer en karakter versterken

In het plan staat de gemeentehuistuin centraal. Het groene karakter en sfeer van de tuin dienen versterkt te worden. De auto kan niet langer door de tuin rijden, in plaats daarvan staan langzaam verkeerroutes centraal. Verder krijgt de tuin een belangrijkere recreatieve functie. Zo wordt de relatie met de Dirk Heziusschool gestimuleerd door spelen in de tuin mogelijk te maken en blijft er voldoende plaats voor evenementen.

Aan het gebied worden nieuwe woningen toegevoegd door de waardevolle panden van de Rafaelschool en het Sint-Maartenhuis duurzaam te transformeren naar wonen in combinatie met functies. Ook de voormalige gymzaal aan de spoorlaan wordt herontwikkelt.

Groene schakel

De parkeerplaats aan de achterzijde van het gemeentehuis krijgt een efficiëntere indeling, wat toelaat om het gemeentehuisplein deels als verblijfsruimte in te richten en de te behouden parkeerplaatsen te vergroenen. In de nieuwe situatie wordt voor het gemeentehuis een ruime entree gerealiseerd waar plaats is voor de warenmarkt. Deze zone vergroent geleidelijk en vormt een schakel met de gemeentehuistuin. In het groen is plaats voor een paviljoen en verblijfruimte.

Voor meer informatie klik hier.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Heeze-Leende

Locatie

Heeze

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos