FF offline in Valkenswaard

Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recreatie en natuur, heeft BRO Gemeente Valkenswaard ondersteund in het participatieproces. Het participatieproces heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma voor de vijf deelgebieden van Dommelland.

Inbreng van inwoners en ondernemers centraal

De basis voor het participatieproces waren heldere beleidskaders waarbinnen de deelnemers konden meedenken over oplossingen. Een startnotitie voor elk deelgebied met achtergronden en een procesbeschrijving, hielp de deelnemers op weg. De inbreng van inwoners en ondernemers stond centraal. Samen met de inbreng van het externe kernteam, gemeentelijke projectteam en de sessies met stuurgroep en gemeenteraad, vormde het de basis voor het uitvoeringsprogramma voor de vijf deelgebieden van Dommelland.

Looptijd uitvoeringsprogramma acht jaar

In lijn met de wens van de gemeenteraad, is in het uitvoeringsprogramma onderscheid gemaakt in concreetheid van de projecten. Welke projecten zijn zo concreet dat ermee kan worden gestart? Welke projecten zitten nog in de verkennende fase? Op deze manier wordt duidelijk waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen, en welke keuzes in de toekomst nog worden voorgelegd. Het uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van acht jaar; 2022 - 2030.

Integrale aanpak deelgebieden

De samenhang tussen de vijf deelgebieden is groot. Samen maken ze het totale gebied Dommelland. In de deelgebieden zitten vergelijkbare opgaven, en een gemaakte keuze voor het ene deelgebied heeft effect op een andere gebied. Om de ambitieuze doelstellingen van Dommelland te realiseren, is een integrale aanpak voor alle deelgebieden noodzakelijk.

Projecten in uitvoering

Het uitvoeringsprogramma is zorgvuldig samengesteld, en moet in samenhang worden bekeken. Het uitvoeringsprogramma is in 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna is een vlotte start gemaakt met het uitvoeren van de projecten.

Zie ook: Transformatie Dommelland Valkenswaard
    Deel deze pagina
#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten