Naadloze integratie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Bunschoten

De economische bloei in Bunschoten stimuleert de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid, een nieuw bedrijventerrein dat de bestaande bedrijvigheid uitbreidt. Gelegen tussen de N414 en N199, wordt hier zorgvuldig gewerkt aan een naadloze integratie in het weidse buitengebied, met aandacht voor het watersysteem en het realiseren van nieuwe beleefbare natuur.

BRO heeft vanaf de vroege planfase meegewerkt aan een kwalitatief plan door het opstellen van de stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Doordachte stedenbouwkundige visie geeft houvast

Een doordachte stedenbouwkundige visie vormt de leidraad voor De Kronkels-Zuid. Hierbij integreren we landschap, cultuurhistorie, stedenbouwkundige structuren, infrastructuur en waterhuishouding. De groene omzoming met waterpartijen symboliseert deze kernpunten, met een kronkelend voetpad voor extra beleving.

Een maatvast én toekomstbestendig stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan vormt de gedetailleerde vertaling van de opgestelde visie. De maatvoering sluit aan bij hedendaagse uitgangspunten, en bij een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Zo is het terrein met bredere zones voor kabels en leidingen klaar voor de energietransitie, en spelen de grote waterpartijen in op hevige regenbuien.

Toetsen en verfijnen in samenwerking met stakeholders

Actieve betrokkenheid van toekomstige gebruikers zorgt voor de optimale kavelmaten, gebruik en uitstraling. Door samen te werken, hebben we de rooilijn en infrastructuur strategisch geplaatst. Daarnaast is het plan goed te faseren door afstemming van wensen en eisen van stakeholders.

Passende stijl per zone en kenmerkende terreinbrede identiteit

Beeldbepalende elementen in het beeldkwaliteitsplan sturen op een aantrekkelijk bedrijventerrein. Esthetiek en functionaliteit harmoniëren, waarbij elke bedrijfskavel een passende uitstraling krijgt. De terreinzones zijn zorgvuldig opgesplitst: representatief langs de N414, intern met kleinere kavels, en een randzone met natuurlijke begrenzing naar het buitengebied.

Strikt en flexibel tegelijk

Opvattingen uit zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan vinden hun plek in het bestemmingsplan, dat strikt is waar nodig maar tevens flexibiliteit biedt. Het bestemmingsplan is op 3 november 2022 vastgesteld, waarmee de juridische verankering van de ontwikkeling is gerealiseerd.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Bunschoten

Locatie

Bunschoten-Zuid

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Marc Oosting