Landschapsvisie Utrechtseweg Zeist

Aan de Utrechtseweg in Zeist ligt het terrein van Bartiméus Fonds. Stichting InteraktContour wil samen met Bartiméus Fonds, aan de voorkant van het terrein, een nieuw woonzorgcomplex ontwikkelen. Voor 24 uurs zorg aan 60 - 70 bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel. Om hieraan een goede invulling te geven heeft Bartiméus Fonds BRO gevraagd een landschapsvisie op te stellen.

De locatie ligt in een landgoederenzone, en maakt deel uit van voormalige buitenplaatsen Beeklust en De Brink. Door de jaren heen hebben er vele ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het oorspronkelijke karakter van het landgoed voor een groot deel is verdwenen. Nu het gebied voor nieuwe transformatie staat, is het van belang om deze betekenisvol en duurzaam in te steken. De opgestelde landschapsvisie legt hiervoor de basis en biedt handvatten voor de (her)ontwikkeling.

Terugbrengen ruimtelijke samenhang

Momenteel is van een ensemble of ruimtelijke samenhang geen sprake. De gebouwen op het terrein zijn individueel ontsloten en kennen weinig onderlinge relaties. Vanuit landschappelijk oogpunt is het terugbrengen van de (ruimtelijke) samenhang tussen de gebouwen en met de buitenruimte het belangrijkste doel. Open- en beslotenheid, padenstructuur & routing, reliëf en doorzichten spelen hierbij een belangrijke rol.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Bartiméus Fonds

Locatie

Utrechtseweg Zeist

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak