Ruimtelijke ontwerpplannen

Ruimtelijke visies concreet maken en vertalen. Concepten en ideeën omzetten in realiseerbare plannen. Daarop ligt de focus van ruimtelijke ontwerpplannen; een belangrijke schakel in het proces van realisatie. Ontwerpen gebeurt bij voorkeur samen met andere partijen. In dat planproces sturen we, voeren we regie, wegen we af en werken we uit. Bovenal nemen we betrokkenen mee in het proces naar een haalbaar plan.

We bedenken reële en meetbare oplossingen op verschillende schaalniveaus. Daarbij nemen we alle relevante planonderdelen mee zoals water, groen, verkeer, parkeren, duurzaamheid, biodiversiteit en kosten. Dit maakt het werken aan deze plannen intensief en interessant. Elke opgave is uniek!

Laat u adviseren over:

Reële en meetbare oplossingen bedenken.

Marc Oosting
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Marc Oosting

Projecten

Meer projecten