Landschappelijk inrichtingsplan in Sint-Oedenrode

Aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode moet een woonzorgcomplex worden gerealiseerd. Een bestemmingsplanwijziging is hiervoor noodzakelijk. Evenals een landschappelijk inrichtingsplan.

P00484_LIP_20240328_kaart.jpg

Versterking kleinschaligheid woonzorgcomplex

Voor de realisatie van het woonzorgcomplex is de bestaande bebouwing gesloopt en hiervoor komt nieuwbouw in de plaats. Ondanks de huidige bestemming  'maatschappelijk' is de realisatie van dit complex volgens het bestemmingsplan niet mogelijk. Een bestemmingsplanwijziging is dus noodzakelijk. Met het voorgenomen inpassingsplan wordt de kleinschaligheid versterkt en wordt aangesloten op het ecologisch netwerk in de omgeving.

Versterking landschappelijke elementen

De inpassingsmaatregelen zetten in op het versterken van de aanwezige landschappelijke elementen, zoals het aanzetten van de huidige bosrand. Door het toevoegen van een struikenlaag (mantel) en het toepassen van kruiden ontstaat een sterke ecologische overgang vanuit het bestaande bos (kern-mantel-zoom principe). Daarnaast zal het gebouw worden ingekleed met groene borders.
Ook worden er wadi's op het terrein aangelegd ten behoeve van de watercompensatie. In aansluiting op het naastgelegen natuurperceel, worden rabatsloten aangelegd. Deze sloten zorgen voor een grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Bovendien wordt hiermee het parkeerterrein ingekaderd, samen met de voorgestelde knip- en scheerhagen. De maatregelen sluiten tevens goed aan op het aanwezige landschapstype.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Okko

Locatie

Sint-Oedenrode

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Anouk Ruijters