Huizen gaat voor ecologisch groen!

Gemeente Huizen is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Onderdeel hiervan is een visie op de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Zowel op het niveau van de hele gemeente als op gebiedsniveau, is behoefte aan uitspraken over het gemeentelijke groen.

P04968_GSP_visiekaart_uitsnede.jpg

Ecologische kernkwaliteiten benutten

BRO heeft in opdracht van de gemeente een groenvisie opgesteld. Deze visie gaat verder dan het benoemen van bestaande en ontbrekende structuren. BRO heeft ook de aanwezige en potentiële ecologische waarden in beeld gebracht.
Huizen beschikt al over een flink startkapitaal als het gaat om het aanwezige groen en ecologische habitats, maar de kernkwaliteiten worden onvoldoende benut. Onze landschapsarchitecten en ecologen stelden acties en maatregelen op die niet alleen bijdragen aan een groenere leefomgeving, maar integraal ingaan op de ecologische kernkwaliteiten.

P04968_GSP_visiekaart_20220314-01.jpg

P04968_deelgebied_Oost_20230103-03-03-02-02.jpg

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Huizen

Locatie

Huizen

Afronding

2022

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak