Stedenbouwkundige schets dorpsuitbreiding Doornspijk

BRO heeft samen met HEVO in opdracht van de gemeente Elburg een stedenbouwkundige schets gemaakt voor een dorpsuitbreiding in Doornspijk met woningbouw en een multifunctionele accommodatie (MFA). Het MFA wordt een belangrijk ontmoetingsplek in het dorp waar onder meer het dorpshuis, basisschool, kinderopvang en sportzaal onder een dak worden gebracht.

Het stedenbouwkundig concept onderscheid zich van omliggende woonwijken in Doornspijk door de autoluwe en groene opzet van de wijk. Basisgedachte is gebaseerd op 'wonen in het groen' in een kindvriendelijke wijk waar maximaal ruimte is voor groen, water, wandelen en fietsen; en waar de ruimte voor de auto beperkt blijft. Dat betekent dat de openbare ruimte niet wordt gevormd door straten waar auto's rijden en waar langs geparkeerd wordt, maar waar groen, water en wandelpaden de openbare ruimte bepalen. Om tot dit concept te komen is gekozen voor één collectieve parkeerterrein centraal in de wijk. Omliggende straten blijven hierdoor autovrij/autoluw.

Groen-blauwe rand als overgang

De groenstructuur van de wijk is gevormd door een robuuste groen-blauwe rand naar het buitengebied toe. Deze is belangrijk als zachte overgang naar het weidevogelgebied met water en lage bomen. In deze dorpsrand ligt een wandelpad/struinpad zodat het open landschap beleefbaar blijft in de toekomst. De Klarenbeek wordt in een brede groenzone gelegd om de beekzone te versterken, en als overgang naar de bestaande woningen. De huidige boerenerven in het plangebied blijven herkenbaar om de overgang van coulissenlandschap naar open poldergebied te benadrukken.

Daarnaast vormen een aantal bestaande sloten onderdeel van de groenstructuur. Door deze sloten te verbreden en in een robuuste groenstrook te leggen blijft het eeuwenoude verkavelingspatroon herkenbaar voor de toekomst.

Beleefbaar voor het hele dorp

Om de unieke kwaliteit van de locatie aan het landschap beleefbaar te maken voor het hele dorp is gekozen om de MFA aan de nieuwe dorpsrand te plaatsen. Deze unieke locatie vormt dé ontmoetingsplek van Doornspijk, waarbij de relatie tussen het dorp en het landschap centraal staat.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

gemeente Elburg

Locatie

Doornspijk

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel