Droge voeten en groen Museumkwartier Vlaardingen

Voor de woningbouwontwikkeling Museumkwartier Vlaardingen heeft Blauw Architecten een aantal kernwaarden benoemd en uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Het planconcept kenmerkt zich door een fijnmazige structuur van oude stegen, poorten en pleinen.

P02491_VO_20200319_nieuwe layout.jpg

Klimaatadaptieve buitenruimte

De belangrijkste opgave in het ontwerp van de openbare ruimte is het klimaat adaptief maken van de buitenruimte. Gezien de lage ligging in het stedelijk gebied liggen hittestress, wateroverlast en verdroging op de loer. Het ontwerp zet daarom vol in op het opvangen en vasthouden van hemelwater. Op het terrein is infiltratie alleen mogelijk in kratten onder de verharding. Daarnaast zijn de stegen ingezet als ‘holle weg’ om water op straat vast te houden en vertraagd af te kunnen afvoeren bij hevige regenval. Met het toepassen van groene daken wordt er voor een groot gedeelte direct water vastgehouden. Ook de toevoeging van de grote centrale groenbakken draagt bij aan een klimaat adaptieve en duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Intieme openbare ruimte

BRO heeft met het inrichtingsplan de nadruk gelegd op het vormgeven van een intieme openbare ruimte. De overgangszone tussen publiek en privaat krijgt hierin speciale aandacht. Stoepjes, leibomen en zitelementen zijn ingezet om de buitenruimte te kaderen. In het inrichtingsplan is gekozen voor een eigen basistapijt voor het binnengebied. Daarnaast zijn de stegen als aparte structuren herkenbaar gemaakt en markeren de poorten het nieuwe woongebied.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Blauw Architecten

Locatie

Vlaardingen

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak