Gebiedsvisie De Driehoek voor Sliedrecht

De Driehoek is een gebied tussen de Betuweroute, Merwedelingelijn en A15, ten noordwesten van Sliedrecht. Het is in gebruik als opslaglocatie met bedrijfsmatige bestemming. Naast opslag van bouwmaterialen en bagger zijn er waterplassen, sloten en opgaand groen te vinden.

p05859_raamwerk _20230131-05.jpg

Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Gemeente Sliedrecht wil op deze locatie duurzaamheidsinitiatieven gaan realiseren. Bijvoorbeeld geothermie, waterstofelektrolyse en zonnepanelen. Om de transformatie van het gebied in goede banen te leiden, is behoefte aan een gebiedsvisie.

BRO heeft in deze gebiedsvisie een beeld gegeven van het mogelijk ruimtegebruik, en voorgesorteerd op de daadwerkelijke realisatie van duurzaamheidsinitiatieven binnen De Driehoek. De gebiedsvisie biedt een ruimtelijk raamwerk dat fungeert als kapstok voor de gebiedsontwikkeling. De visie geeft op hoofdlijnen het gewenste eindbeeld, en ruimtelijke invulling met een perspectief van de optimale verdeling van duurzaamheidsinitiatieven en andere ruimteclaims. Het ruimtelijke raamwerk wordt gevormd door groen en water, die samen structuur bieden aan de ontwikkelingen.

p05859_ruimteclaims schematisch_20221006-05-05.jpg

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Sliedrecht

Locatie

De Driehoek, Sliedrecht

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak