Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

Regiovoorstel voor een gedragen, haalbare en alternatieve inpassing van de nieuwe rijksweg. Met versterking van ruimtelijk-functionele kwaliteiten in het gebied. BRO organiseerde het proces gericht op inhoudelijke participatie van alle partijen. 

DJI_0941_bewerkt.jpg

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland, formuleerden we wat belangrijk is en op welke wijze dit in onderlinge samenhang kan worden gerealiseerd.

Het regiovoorstel is gebaseerd op een regionaal ruimtelijk kwaliteitskader; een inventarisatie van de onderlinge samenhang tussen de ruimtelijk-functionele structuren en de gebiedskenmerken van het landschap.
BRO stelde het ruimtelijk kwaliteitsplan (RKP) op voor de optimalisatie van het ViA15 ontwerp en de aansluitingen met het omliggende gebied. Het RKP is zodanig ontworpen dat elke structuur optimaal functioneert en structuren elkaar versterken, gericht op een aantrekkelijk leefmilieu. 

BRO organiseerde in opdracht van Provincie Gelderland het proces gericht op inhoudelijke participatie van alle betrokken partijen. Voor deze opdracht werkten wij samen met opdrachtgevers, waterschappen, Movares, H+N+S en Witteveen+Bos.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Royal Haskoning DHV, Gemeenten Duiven, Bemmel, Lingewaard en Zevenaar

Locatie

Provincie Gelderland, gemeenten Duiven, Bemmel, Lingewaard en Zevenaar

Afronding

2016

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten