Inrichtingsplan Nieuwe Steen in Hoorn

Nabij de Provincialeweg aan de Nieuwe Steen staat een kantoorgebouw al enige jaren leeg. A-Zeven Projectontwikkeling is voornemens het oude pand te slopen en hier woningen voor terug te bouwen. Het gaat om 81 appartementen en ca. 270 m2 bedrijfsruimte.

P06589_SO_20231003-01_bewerkt.jpg

Hoogwaardig inrichtingsplan en participatie

Al vanaf 2012 transformeert het gebied langzaam naar een kleinstedelijk gebied met meerdere stedelijke functies en een hogere dichtheid dan de omliggende wijken. Bij verdere transformatie dient de kwaliteit van de buitenruimte te worden verbeterd, zodat deze ook kan aansluiten op de beoogde woonfunctie. Samen met het projectteam heeft BRO de puzzel gelegd en uitgedacht tot een hoogwaardig inrichtingsplan. Ook heeft er tijdens een informatieavond participatie plaatsgevonden. Op deze avond zijn alle wensen van omwonenden en betrokken verzameld. De inspraakreacties hebben geleid tot een definitief inrichtingsplan.

Ontmoeten en rust staan centraal

Belangrijke ontwerpkeuzes in het plan zijn: slopen van de huidige bebouwing, realiseren van 3 aparte gebouwen, toevoegen van een fietspad en realiseren van een groene publieke ruimte. Hiermee wordt ingespeeld op een prettige verblijfsplaats, waar ontmoeten en rust centraal staan.
Het groen is vormgegeven aan de hand van glooiende plantvakken (hoogteverschillen grondopbouw), waarbij strakke asymmetrische vormen de publieke ruimte definiëren. Middels het nieuwe fietspad wordt het netwerk binnen de wijk versterkt. Daarnaast hebben de appartementencomplexen een hoogwaardige uitstraling, en wordt met de materialen naadloos aangesloten op de aanwezige kleurstelling.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Aannemingsbedrijf Wit Wognum

Locatie

Hoorn

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Anouk Ruijters