Mensdenken centraal in stedenbouwkundig schetsontwerp Ter Sype

Ter Sype: 'een wijk die zich onderscheid door de landschappelijke-cultuurhistorische integratie en de vooruitstrevende manier waarop wordt omgegaan met de auto.'

Tussen het historische ontginningslint Nieuw-Loosdrecht en het veldlint Rading ligt de ontwikkellocatie Ter Sype. Omdat woningbouw door de aanwezigheid van het vliegveld en de bedrijvigheid slechts beperkt mogelijk blijkt, heeft DC Vastgoed aan BRO gevraagd een stedenbouwkundige schets te maken voor een gemengde wijk met wonen en werken. De beperkingen van de omgeving in combinatie met de hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de plek, maken het een complexe opgave waar een integrale aanpak essentieel is.

Mensdenken als ontwerphouding

Mensdenken staat centraal in de aanpak voor Ter Sype. Dat betekent dat we ontwerpen aan een vooruitstrevende leefomgeving dat zich kenmerkt als een gezonde, kindvriendelijke, groene en autoluwe woonwijk voor 450 nieuwe woningen en 2 ha werkplekken in de randen.

Waar in bestaande wijken in Nieuw-Loosdrecht de verkeerskundige ontsluiting de wijkstructuren en openbare ruimte bepaalt, onderscheidt Ter Sype zich doordat de landschappelijke kwaliteit de wijkstructuur bepaalt.

In het ontwerp is veel aandacht voor de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische context van de plek. Belangrijk uitgangspunt is het beleefbaar houden van het eeuwenoude slagenlandschap. Ook de relatie met de historische linten en het behouden van het contrast tussen de besloten rand en het open middengebied zijn van belang. Daarnaast worden de inundatiezones van de Nieuwe Hollandse Waterlinie herkenbaar gemaakt in de beeldkwaliteit.

Het verkeer is op orde, maar wel ondergeschikt in Ter Sype. De ontsluitingswegen zijn gelegen aan de randen en parkeren gebeurt op collectieve parkeerterreinen die verbonden zijn met de ontsluitingswegen. Hierdoor is het centrale deel van de woonwijk grotendeels autoluw of autovrij waardoor een hoogwaardige, levendige en veilige leefruimte ontstaat. Op die manier wordt Ter Sype een groene woonwijk met een kindvriendelijke openbare ruimte waar spelen, ontmoeten, wandelen en fietsen de sfeer bepalen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Ontwikkelmaatschappij Ter Sype

Locatie

Nieuw-Loosdrecht

Afronding

2023 - lopend

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel