Trainingen en workshops Omgevingswet

24 mei 2022

De Omgevingswet kent zes nieuwe instrumenten. Hoe deze kerninstrumenten functioneren staat centraal bij onze trainingen en workshops. Wij stemmen het programma af op uw wensen en vragen, zowel inhoudelijk als praktisch.

BRO SCHETSBEELD 11_GEEN RECHTEN.jpeg

De Omgevingswet kent zes nieuwe instrumenten. Hoe deze kerninstrumenten functioneren in verhouding tot elkaar is het hoofdthema bij de trainingen en workshops.

Wij geven trainingen en workshops op maat, met aandacht voor inhoudelijke diepgang en de praktijk van de Omgevingswet. Gemeenten en ontwikkelende partijen hebben behoefte aan kennis en vaardigheden voor het mogelijk maken van nieuwe onwikkelingen met de Omgevingswet

Welke vragen worden bijvoorbeeld beantwoord?

  • Wat zijn de mogelijkheden voor een buitenplanse omgevingsvergunning (Bopa) of het wijzigen van het omgevingsplan?
  • Uitnodigingsplanologie toepassen: hoe en wat zijn de gevolgen?
  • Hoe gebruiken we programma's of verwijzingen naar beleidsregels?
  • Hoe ziet het nieuwe nadeelcompensatierecht (planschade) er uit?
  • Wat betekent een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' en hoe wordt dat beoordeeld?
  • Hoe is de verhouding met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Katja Burgman-Linssen