Omgevingswet: provincie en gezondheid

Aan de hand van de resultaten wordt door het Interprovinciaal Overleg (IPO) de keuze voorbereid wat provincies gezamenlijk oppakken en wat individueel.

20220611_110907.jpg

Rol provincie onder de Omgevingswet

Vanuit het IPO was behoefte aan een verdiepende verkenning naar de rol van de provincie onder de Omgevingswet bij de inrichting en het gebruik van de ruimte, in relatie tot gezondheid. De focus hierbij lag op de 'nieuwe' gebiedscoördinatierol die in de Omgevingswet expliciet aan provincies wordt toebedeeld.

Welke instrumenten

De vraag was welke instrumenten hierbij door provincies kunnen worden ingezet, en welke overwegingen een rol spelen bij de inzet van die instrumenten. Tevens was een belangrijke vraag in het onderzoek: hoe verhoudt de provincie zich tot gemeenten die op het gebied van de publieke gezondheid een wettelijke taak hebben en uitvoeren? Of tot waterschappen die het beheer over regionale watersystemen uitoefenen?

Beknopte rapportage

Via literatuurstudie en gesprekken met gemeenten, GGD’s, RIVM, provincies en waterschappen, hebben wij hierop in een beknopte onderzoeksrapportage antwoord gegeven. Aan de hand van deze resultaten wordt door het IPO de keuze voorbereid wat de provincies gezamenlijk gaan oppakken en wat ieder individueel.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Interprovinciaal Overleg

Locatie

Den Haag

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jasmijn van Tilburg