AERIUS Calculator voor stikstof geactualiseerd

13 maart 2023

Op 26 januari 2023 is de AERIUS Calculator voor stikstofberekeningen geactualiseerd naar de versie 2022. Met de AERIUS Calculator worden de stikstofuitstoot en de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden berekend, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Sinds de versie 2022 beschikbaar is, wordt deze ook voorgeschreven in de Regeling natuurbescherming als het te gebruiken rekeninstrument voor toestemmingverlening.

Wat te doen met lopende procedures?

Jaarlijks wordt de AERIUS Calculator geactualiseerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan worden ook wijzigingen in data doorgevoerd. Hierdoor kan het voorkomen dat een berekening met dezelfde invoer, andere resultaten toont dan een berekening uitgevoerd in de vorige versie (2021). Met andere woorden, berekeningen die zijn uitgevoerd vóór de actualisatie van de AERIUS Calculator versie 2022 op 26 januari 2023, kunnen tot andere resultaten leiden.  Bij lopende procedures en bij ontwerpbesluiten moet daarom een nieuwe berekening  worden uitgevoerd met de AERIUS Calculator.

Wanneer de jaarlijkse actualisatie van de AERIUS Calculator weer in zicht is kan het verstandig zijn om op de nieuwe versie van de AERIUS Calculator te wachten. Hiermee wordt voorkomen dat er twee keer een stikstofberekening moet worden uitgevoerd. 

Meer weten over de AERIUS Calculator?

Het RIVM publiceert nieuwberichten over de AERIUS Calculator, en de actualisatie hiervan, op de website www.aerius.nl. Via deze website kan de AERIUS Calculator ook worden geopend. 

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Mirte van Dooren