Advies instrument 'programma' Omgevingswet Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet.

DJI_0109_bewerkt.jpg

Doel en werking

BRO heeft Gemeente Eindhoven geadviseerd over het gebruik van het instrument 'programma' onder de Omgevingswet. Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma’s binnen Gemeente Eindhoven zich verhoudt tot het doel en de werking van het kerninstrument programma onder de Omgevingswet.

Stappenplan

Daarbij is een stappenplan uitgewerkt op basis waarvan de omzetting van de huidige beleidsdocumenten naar programma’s gestructureerd kan plaatsvinden, rekening houdend met het overgangsrecht. In een aanpak is geschetst hoe in de toekomst richting kan worden gegeven aan nieuwe programma’s, niet alleen m.b.t. het proces van voorbereiding en vaststelling, maar ook aan inhoud, vormgeving, reikwijdte, participatie en monitoring.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Locatie

Eindhoven

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jasmijn van Tilburg