Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor het eerste CO2 transport en de opslag in Nederland, ruim 3 km onder de Noordzee. Eén manier om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

porthosco2.nl

CO2 afvangen, gebruiken of ondergronds opslaan

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. 

Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage (ofwel Porthos)

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden, ruim 3 km onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage, en is een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN (Energie Beheer Nederland). Naar verwachting wordt de eerste jaren van het project circa 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen. 

In 1,5 jaar van concept naar vaststelling

BRO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Rijksinpassingsplan opgesteld voor het transport en de opslag van CO2. Aangezien dit de eerste keer is dat deze techniek in Nederland wordt toegepast, heeft BRO nauw samengewerkt met het ministerie, initiatiefnemers en MER-opstellers om alle mogelijke effecten goed in beeld te brengen en te onderbouwen. Communicatie met de omgeving was een belangrijk aandachtspunt; een goede toelichting op het project en de risicobeheersing waren essentieel! BRO heeft het Rijksinpassingsplan opgesteld in 1,5 jaar tijd, van concept naar vaststelling.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie

Rotterdam

Afronding

2021

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn