Netaansluiting windpark Hollandse Kust gereed

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BRO een Rijksinpassingsplan opgesteld voor het kabeltracé nearshore en op land, en voor het transformatorstation. Drie jaar na de start van de bouw is de netaansluiting klaar om groene stroom van zee naar land te brengen.

Windturbines ruimte.jpg

Een Rijksinpassingsplan is een bestemmingsplan op Rijksniveau. Belangrijke procesmatige aandachtspunten bij dit project waren de afstemming tussen MER, plan en vergunningen, het omgevingsmanagement en de planning.  
Inhoudelijk belangrijke punten waren de locatiekeuze, stikstof en geluid.

Bij complexe projecten als deze, is een combinatie van inhoudelijke kennis, politieke sensitiviteit, procesmanagement en aandacht voor de omgeving onontbeerlijk. Dit plan is één van de zeven Net op zee-inpassingsplannen die wij de afgelopen jaren voor het ministerie van EZK hebben gemaakt, of nog mee bezig zijn. Al deze plannen hebben tot nu toe zonder kleerscheuren de eindstreep gehaald!

Lees verder op Klimaatweb.nlAansluiting TenneT voor windpark Hollandse Kust (noord) klaar om windenergie aan land te brengen

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Locatie

Gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen

Afronding

2020

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn