Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden.

Het maatschappelijke vraagstuk rondom arbeidsmigranten is complex en er zijn veel partijen bij betrokken. De toestroom van arbeidsmigranten naar Nederland uit Midden en Oost-Europa is met name sinds de toetreding van nieuwe EU-lidstaten in 2004 en 2007 enorm gegroeid. In de huidige situatie worden arbeidsmigranten vaak gehuisvest onder slechte omstandigheden.

Het Expertisecentrum Flexwonen stelt dat als Nederland niet genoeg investeert in voldoende verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten, het nadelige gevolgen zal hebben voor de economische groei. Bestaande bedrijven en het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven zullen hier negatieve effecten van ondervinden.

Om de stijgende hoeveelheid arbeidsmigranten in gemeenten en regio's te kunnen huisvesten, zijn nieuwe verblijfsmogelijkheden noodzakelijk. Dit wordt onderstreept door alle betrokken stakeholders. Om nieuwe verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten te creëren, moet meestal een juridisch-planologische procedure worden doorlopen. BRO ondersteunt huisvesters bij de vergunningaanvraag. Sinds 2018 hebben wij o.a. KAFRA bijgestaan bij de ontwikkeling van nieuwe huisvestingslocaties voor 3.500 arbeidsmigranten.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

KAFRA

Locatie

Nederland

Afronding

Loopt sinds 2018

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Reinder Osinga