Handreiking Clean Energy Hubs

2 november 2023

BRO heeft voor de werkgroep Clean Energy Hubs (provincies, Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam) een handreiking opgesteld voor de juridisch-planologische aspecten van de ontwikkeling van clean energy hubs (CEH).

IMG_8963.jpg

Een CEH is een (semi) openbaar toegankelijke tank-, laad- of bunkerfaciliteit met minimaal twee alternatieve, duurzame energiebronnen. Waar wenselijk in combinatie met andere faciliteiten zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking, vergaderruimtes, etc.

Startpunt ontwikkeling CEH's

In de handreiking worden procedures en relevante regelgeving voor de ontwikkeling van CEH’s in beeld gebracht, en worden tips en handvatten gegeven. Verschillende doelgroepen kunnen gebruikmaken van de handreiking, zoals gemeenten, ontwikkelaars, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. De handreiking is digitaal raadpleegbaar, waardoor men eenvoudig door het document kan navigeren. Verdiepende informatie is middels hyperlinks beschikbaar. Op deze manier is de handreiking een mooi startpunt bij de ontwikkeling van CEH’s, en is het een waardevolle bijdrage aan de versnelde realisatie van CEH’s.

Lees hier de handreiking Clean Energy Hubs
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn