Zoeken

Horecavisie ArenAPoort

Het gebied ArenAPoort in Amsterdam-Zuidoost is in vele opzichten uniek. Naast het grote Amsterdamse Poort met winkels, horeca en dienstverlening en Woonmall Villa Arena, bevat het ……

Project

Herontwikkeling prostitutiepanden Wallen, Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil herbestemming van de raambordelen in de binnenstad en richtte samen met Woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea project 1012inc op. BRO adviseerde alle eigenaren van de panden in de Sint Annenstraat, Sint Annendwarsstraat, Tro…
De transformatie van prostitutiepanden op De Wallen in Amsterdam is noodzaak. Een inpassing met nieuwe bedrijvigheid en wonen, waarbij kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimt……

Project | Van advies tot ontwerpplan

Inrichtingsplan dorpshart Middelbeers

Eén van de concrete uitwerkingen uit de visie voor het dorpshart van Middelbeers is de herinrichting van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan dient als katalysator om het dorpshart van Middelbeers veiliger, groener en aantrekkelijker te maken. Samen me…
BRO heeft het dorpshart van Middelbeers opnieuw ingericht. Samen met actieve bewoners en ambitie is een plan uitgewerkt, dat tot en met de realisatie door BRO is begeleid. Een……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Centrumvisie Dinxperlo

Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in 4 scenario’s. De ambities van het voorkeursscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein.
Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in vier scenario's. De ambities van het voorkeurscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein. Een ……

Project

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Een vraag o……

Project

Gebiedsprofielen centrum Utrecht

Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functies op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de omgevingsvisie naar gebiedsprofielen.
Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functie op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de ……

Project

Dordrecht werkt samen aan stadsregie

Samen met Ik Onderneem! heeft BRO in opdracht van Gemeente Dordrecht intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen de betrokken binnenstadspartijen.
Samen met Ik Onderneem! heeft BRO, in opdracht van Gemeente Dordrecht, intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen betrokken binnenstadspartijen. Voor de toekomst heef……

Project

Centrum Ede nóg aantrekkelijker: groen & gastvrij!

In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016.
In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016. Wat is er gebeurd? Waar staan we n……

Project | Verrijking Centrumvisie

Centrum- en detailhandelsvisie Wolvega

Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel.
Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel. Het centrum draait niet meer alleen om winkels, ontmoeten en verblijven worden steeds belangrijker voor ……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos