Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Een vraag of hulp nodig? Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor ……

Project | Rijksinpassingsplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanningsnet Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noo……

Project | Rijksinpassingsplan

Stroomgebieden in Europa

De hoosbuien die halverwege juli vielen zorgden voor veel schade en wateroverlast in onder meer Limburg, het Ruhrgebied en het oosten van België. Komende jaren zal de hoeveelheid ……

Artikelen

Uitspraak Raad van State Porthos

Het project Porthos Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden, ruim 3 km onder d……

Artikelen

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Meer weten over dit onderwerp? Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling……

Artikelen

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Bodem

Als gevolg van klimaatverandering nemen droogte en wateroverlast op hoge zandgronden toe. Natuur en landbouw ondervinden daar gevolgen van. Meer weten over dit onderwerp? Voor……

Artikelen

Wonen

Meer weten over dit onderwerp? De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP, bepalen dat een groot deel van Nederland onder water k……

Artikelen

Voedsel

Meer weten over dit onderwerp? De productie van voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel wordt een uitdaging, omdat veel van de grootschalige land- en akkerbouwgebieden ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos