Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Een vraag of hulp nodig? Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor ……

Project | Rijksinpassingsplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanningsnet Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noo……

Project | Rijksinpassingsplan

Gebiedsprogramma Laag Holland

Een vraag of hulp nodig? Groen, weids en in beweging Met deze opgaven is BRO begin 2021 aan de slag gegaan. Samen met de provincie en de gebiedspartijen is hard gewerkt aan het……

Project

Stroomgebieden in Europa

De hoosbuien die halverwege juli vielen zorgden voor veel schade en wateroverlast in onder meer Limburg, het Ruhrgebied en het oosten van België. Komende jaren zal de hoeveelheid ……

Artikelen

Uitspraak Raad van State Porthos

Het project Porthos Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden, ruim 3 km onder d……

Artikelen

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Meer weten over dit onderwerp? Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling……

Artikelen

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Bodem

Voor 2050 heeft het KNMI 2 warmtescenario’s opgesteld. Het 1e scenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 t.o.v. 1990, waarbij geen verandering in lucht……

Artikelen

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. De steden in deze ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos