Zoeken

Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en kl……

Artikelen

Supermarktuitbreidingen: denk nu eens aan kwaliteit!

Veel supermarkten willen groter én moderner. Kwaliteit is daarbij steeds belangrijker. Zoals de meerwaarde die een uitbreiding heeft voor de consument of voor centrumgebieden. Ste……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Vaststelling Supermarktvisie Bladel

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Bladel de door BRO opgestelde Supermarktvisie Bladel vastgesteld. Meer weten over dit onderwerp? Met deze visie kan de gemeente, samen ……

Artikelen

Gebiedsvisie centrum Opmeer Spanbroek

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Opmeer de gebiedsvisie voor het centrum unaniem vastgesteld. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Dienstenrichtlijn: niet voor iedereen een bezwaar

BRO heeft voor verplaatsing van een Albert Heijn supermarkt in Heeze het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken opgesteld. Een concurrerende supermarkt had hiertegen beroep……

Artikelen

Hoeveel ruimte voor horeca is er nog?

Binnensteden maken steeds meer de transitie van winkelgebied naar verblijfsgebied. Door het teruglopende perspectief van recreatieve aankooplocaties ontstaat meer ruimte voor ande……

Artikelen

Detailhandelsvisie Noordoost Brabant

In 2022 heeft BRO in samenwerking met de gemeenten in de regio Noordoost Brabant de detailhandelsvisie uit 2015 geactualiseerd. De regio heeft veel middelgrote centra en kleine do……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos