Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Een vraag of hulp nodig? Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor ……

Project | Rijksinpassingsplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanningsnet Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noo……

Project | Rijksinpassingsplan

Video tutorial: stikstofwet

Hoe betrek je stikstof vroegtijdig in de procedure, en wat zijn de oplossingen? Hoe stikstof door een uitspraak van de Raad van State deel ging uitmaken van onze ruimtelijke ontwi……

Artikelen

De Metropoolregio smaakt naar meer

Meer weten over dit onderwerp? In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedse……

Artikelen

Gebiedsprogramma Laag Holland

Een vraag of hulp nodig? Groen, weids en in beweging Met deze opgaven is BRO begin 2021 aan de slag gegaan. Samen met de provincie en de gebiedspartijen is hard gewerkt aan het……

Project

Stroomgebieden in Europa

De hoosbuien die halverwege juli vielen zorgden voor veel schade en wateroverlast in onder meer Limburg, het Ruhrgebied en het oosten van België. Komende jaren zal de hoeveelheid ……

Artikelen

Landschapspark PARK21 Haarlemmermeer

Een vraag of hulp nodig? Hoe zorg je ervoor dat baggerspecie kan worden verwerkt in een nieuw landschap? En hoe geef je vorm aan een hoogwaardig park dat flexibel inzetbaar is? Ee……

Project

Ruimtelijke visie Bleekvelden Geldrop

Een vraag of hulp nodig? De Bleekvelden dankt zijn naam aan zijn vroegere functie; als kort gemaaide weide was hier ruimte om kleding te bleken. Later is het bleekveld getransform……

Project

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos