Zoeken

CO2 transport en opslag onder de Noordzee

Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan. Dit heet Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van …
Rijksinpassingsplan Co2 transport en opslag In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde BRO het Rijksinpassingsplan op voor het eerste CO2 transport ……

Project | Rijksinpassingsplan

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Laag Holland: groen, weids en in beweging. Met het gebiedsprogramma worden de grote opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Raad van State gaf in 2020 groen licht voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha. Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanni……

Project | Rijksinpassingsplan

Video tutorial: stikstofwet

Hoe betrek je stikstof vroegtijdig in de procedure, en wat zijn de oplossingen? Hoe stikstof door een uitspraak van de Raad van State deel ging uitmaken van onze ruimtelijke ontwi……

Artikelen

De Metropoolregio smaakt naar meer

In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedselsysteem, dan zal iedereen moet……

Artikelen

Driedimensionaal: dat is duidelijke taal

Vandaag fiets je weer langs dat braakliggende terrein of leegstaande pand en draaien je gedachten overuren. Jij ziet mogelijkheden voor een nieuwe bestemming zoals wonen of winkel……

Artikelen

Gebiedsprogramma Laag Holland

De opgaven in het landelijk gebied zijn urgent. De provincie stelt ambitieuze en soms abstracte sectorale beleidsdoelen vast m.b.t. de regio. Maar hoe zorg je er als provincie voo……

Project

Stroomgebieden in Europa

De hoosbuien die halverwege juli vielen zorgden voor veel schade en wateroverlast in onder meer Limburg, het Ruhrgebied en het oosten van België. Komende jaren zal de hoeveelheid ……

Artikelen

Landschapspark PARK21 Haarlemmermeer

Hoe zorg je ervoor dat baggerspecie kan worden verwerkt in een nieuw landschap? En hoe geef je vorm aan een hoogwaardig park dat flexibel inzetbaar is? Een uitdaging die onze land……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos