Zoeken

Tijd voor mensdenken

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen en verkeerskundigen moeten een radicaal nieuwe ontwerphouding aannemen. Sinds de opkomst van de auto bepaalt ‘verkeersdenken’……

Artikelen

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Stikstof Noord-Brabant: kan mijn ontwikkeling doorgaan?

Een per directe vergunningstop én een flinke verkiezingsoverwinning voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Wat heeft dit voor gevolgen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-B……

Artikelen

Inpassingsplan drijvend zonnepark De Beldert

De Beldert in gemeente Buren is een voormalige zandwinplas, ten noordoosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Momenteel is de plas afgesloten voor recreatief gebruik, en alleen toegan……

Project

Landschapsvisie Utrechtseweg Zeist

Aan de Utrechtseweg in Zeist ligt het terrein van Bartiméus Fonds. Stichting InteraktContour wil samen met Bartiméus Fonds, aan de voorkant van het terrein, een nieuw woonzorgcomp……

Project

Netaansluiting windpark Hollandse Kust gereed

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BRO een Rijksinpassingsplan opgesteld voor het kabeltracé nearshore en op land, en voor het transformatorstat……

Project

Beeldkwaliteitplan: Ecopark De Groene Woerdt

Op de locatie van voormalig golfterrein Pitch&Putt Rijkerswoerd aan de zuidkant van Arnhem, bestaat het voornemen een eco recreatiepark te realiseren. De planlocatie is onderdeel ……

Project

Natuurinclusief ontwerpen

De mens is onderdeel van de natuur, en we voelen ons er het meest op ons gemak. Meer natuur rond woningen zorgt voor een betere mentale gezondheid, minder stress, gezond gewicht, ……

Artikelen

FF offline in Valkenswaard

Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recreatie en natuur, heeft BRO ……

Project

Breda: druk! drukker! drukst!

Breda heeft een bruisende binnenstad met fraaie, historische gebouwen, winkels, horeca en evenementen. Een karaktervolle en levendige stad. Dit aantrekkelijke karakter wordt mede ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos