Zoeken

Binnenstedelijk verdichten: niet makkelijk, wel nodig

In Nederland wordt de druk op de woningmarkt steeds groter, vooral in snelgroeiende technologische metropolen zoals Eindhoven. Het steeds meer 'opknabbelen' van het natuurrijke bu……

Artikelen

Strategische gebiedsvisie De Purmer naar gemeenteraad

De Purmer is een droogmakerij, gelegen binnen drie gemeenten: Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar de gemeente……

Artikelen

Das als profiteur van zonnepark Oirlo-Leunen?

Zonneparken zijn belangrijk in de energietransitie van Nederland, en worden steeds vaker aangelegd op agrarische percelen. Hoewel deze percelen vaak verlaten lijken, bieden ze voo……

Project

Quickscan flora en fauna op grote hoogte

Om het opbouwen van steigers voor de restauratie van de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch mogelijk te maken, heeft BRO een quickscan uitgevoerd. Hiervoor was het beklimmen v……

Project

Binnenstadsvisie Oosterhout actualiseren

Centrumgebieden zijn continu in beweging. Consumentengedrag verandert, aanbod staat onder druk. Ook de functie van de binnenstad verandert. Dit vraagt om bijstelling en aanscherpi……

Artikelen

Nieuw centrumplan Ommen: Parel aan de Vecht

Het centrum van Ommen is volop in beweging. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een aantal projecten in het centrum: de Markt is opnieuw ingericht en de Vecht, haar oevers en de……

Project

Bouwstenen voor vitale en levendige centra

Centrumgebieden veranderen continu. Ontmoeten en beleven staan steeds meer centraal. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk centrum waar mensen willen verblijven? Het begint met ee……

Artikelen

Ecologie in het gevang

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Een recente alternatievenafweging wees uit dat een tijdelijke noordelijke ontsluitings……

Project

Herinrichting N264 Uden: verplaatsen 300 bomen!

Provincie Noord-Brabant wil vier rotondes aan de N264, tussen de aansluiting A50 en de Industrielaan, vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Onderdeel van het plan is het……

Project

Tijd voor mensdenken

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen en verkeerskundigen moeten een radicaal nieuwe ontwerphouding aannemen. Sinds de opkomst van de auto bepaalt ‘verkeersdenken’……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos