Zoeken

Herontwikkeling prostitutiepanden Wallen, Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil herbestemming van de raambordelen in de binnenstad en richtte samen met Woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea project 1012inc op. BRO adviseerde alle eigenaren van de panden in de Sint Annenstraat, Sint Annendwarsstraat, Tro…
Een vraag of hulp nodig? De transformatie van prostitutiepanden op De Wallen in Amsterdam is noodzaak. Een inpassing met nieuwe bedrijvigheid en wonen, waarbij kwaliteit en veiligh……

Project | Van advies tot ontwerpplan

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Het ma……

Project

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Dordrecht werkt samen aan stadsregie

Samen met Ik Onderneem! heeft BRO in opdracht van Gemeente Dordrecht intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen de betrokken binnenstadspartijen.
Samen met Ik Onderneem! heeft BRO, in opdracht van Gemeente Dordrecht, intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen betrokken binnenstadspartijen. Voor de toekomst heef……

Project

Centrum Ede nóg aantrekkelijker: groen & gastvrij!

In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016.
In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016. Wat is er gebeurd? Waar staan we n……

Project | Verrijking Centrumvisie

Centrum- en detailhandelsvisie Wolvega

Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel.
Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel. Het centrum draait niet meer alleen om winkels, ontmoeten en verblijven worden steeds belangrijker voor ……

Project

Koers voor detailhandel en horeca in Groningen

In opdracht van Gemeente Groningen heeft BRO samen met betrokken marktpartijen gewerkt aan een nieuwe integrale retailvisie voor detailhandel, horeca en de overnachtingsmarkt.
Een vraag of hulp nodig? In de tweede helft van 2019 is gestart met een onderzoek naar de stand van zaken en ontwikkelingen in de detailhandel en horeca in de gemeente Groningen, ……

Project | Integrale Retailvisie

Centrumplan Veenendaal

BRO heeft een nieuwe integrale visie opgesteld voor het centrum van Veenendaal voor de lange termijn (10 jaar), met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor 4 jaar.
Om het centrum van Veenendaal toekomstbestendig te houden, is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk. Het bestaande programmaplan ‘Vitale Winkelstad’ liep ten einde, waarna……

Project

Publicatie: lokale transformatie in beeld

Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.
Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.……

Publicatie

Mixed-use centrumgebieden

Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt.
Meer weten over dit onderwerp? Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt. Zoals winkelen, horeca……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos