Zoeken

Handreiking Clean Energy Hubs

BRO heeft voor de werkgroep Clean Energy Hubs (provincies, Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam) een handreiking opgesteld voor de juridisch-planologische aspecten van de ontwikke……

Artikelen

Schaalvergroting en sluiting: onderzoek naar verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. BRO deed hier onderzoek naar. Meer weten over dit ond……

Artikelen

Webinar: Verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. In het Webinar ‘Verdringingseffecten in supermarktland’ ……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Ruim 800 deelnemers aan de Wensprikker Winterswijk

In juni hebben ruim 800 inwoners van Winterswijk hun wensen voor de toekomst van de gemeente ingevuld in de wensprikker. BRO werkt in Winterswijk samen met de gemeente aan de omge……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Detailhandelsvisie Noordoost Brabant

In 2022 heeft BRO in samenwerking met de gemeenten in de regio Noordoost Brabant de detailhandelsvisie uit 2015 geactualiseerd. De regio heeft veel middelgrote centra en kleine do……

Project

FF offline in Valkenswaard

Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recreatie en natuur, heeft BRO ……

Project

Straatje erbij aan de randen van steden en dorpen

De roep om woningbouw is groot. Beleidsmatig ligt de voorkeur hiervoor binnen steden en dorpen. Maar het toenemende belang van duurzaamheid en gezondheid binnen steden biedt kanse……

Artikelen

Compact centrum? Transformeren? Doe het zoals in Drenthe!

Via het provinciale Binnenstadfonds heeft de provincie de 7 centrumgebieden in Drenthe subsidie gegeven, variërend van € 750.000 voor Beilen en Roden tot € 3 mln. voor Assen en Em……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos