Zoeken

Koopstromen Oost-Nederland ogen stabiel, horeca en toerisme zorgen voor dynamiek

De koopstromen in Oost-Nederland anno 2023 ogen in grote lijnen stabiel. Consumenten hadden meer te besteden dan een paar jaar geleden, maar inflatie en een hogere online oriëntat……

Artikelen

Binnenstadsvisie Oosterhout actualiseren

Centrumgebieden zijn continu in beweging. Consumentengedrag verandert, aanbod staat onder druk. Ook de functie van de binnenstad verandert. Dit vraagt om bijstelling en aanscherpi……

Artikelen

Nieuw centrumplan Ommen: Parel aan de Vecht

Het centrum van Ommen is volop in beweging. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een aantal projecten in het centrum: de Markt is opnieuw ingericht en de Vecht, haar oevers en de……

Project

Bouwstenen voor vitale en levendige centra

Centrumgebieden veranderen continu. Ontmoeten en beleven staan steeds meer centraal. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk centrum waar mensen willen verblijven? Het begint met ee……

Artikelen

Stedenbouwkundige schets dorpsuitbreiding Doornspijk

BRO heeft samen met HEVO in opdracht van de gemeente Elburg een stedenbouwkundige schets gemaakt voor een dorpsuitbreiding in Doornspijk met woningbouw en een multifunctionele acc……

Project

Ecologie in het gevang

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. Een recente alternatievenafweging wees uit dat een tijdelijke noordelijke ontsluitings……

Project

Geef maatschappelijke voorzieningen de ruimte

Voor 2030 moeten meer dan 900.000 woningen worden gebouwd om nieuwe inwoners op te vangen en huidige inwoners te faciliteren. Tegelijkertijd vergrijst de samenleving, worden huish……

Artikelen

Handreiking Clean Energy Hubs

BRO heeft voor de werkgroep Clean Energy Hubs (provincies, Rijkswaterstaat en Port of Rotterdam) een handreiking opgesteld voor de juridisch-planologische aspecten van de ontwikke……

Artikelen

Schaalvergroting en sluiting: onderzoek naar verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. BRO deed hier onderzoek naar. Meer weten over dit ond……

Artikelen

Webinar: Verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. In het Webinar ‘Verdringingseffecten in supermarktland’ ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos