Zoeken

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Ge……

Project

Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie. In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de omgevingsvisie, het omgev……

Project

Handreiking Saneren plancapaciteit

BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen zónder dat het leidt tot planschade.
Meer weten over dit onderwerp? BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen ……

Artikelen

Hoe reguleer je fastfoodhoreca?

Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen.
Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen. Mede vanuit gezondheidsoogpunt is de snelle groei van fastfoodzaken onwenselijk, en daarom krijgt BRO v……

Blog

Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels uit de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. BRO ondersteunt Gemeente Hardenberg bij het opstellen van een omgevings……

Project

Advies instrument 'programma' Omgevingswet Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet. Een vraag of hulp nodig? Doel en werking BRO heeft Geme……

Project | Plan van aanpak

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanningsnet Het rijksinpassingsplan maakt mogelijk dat de platforms van het windpark op zee Hollandse Kust (noo……

Project | Rijksinpassingsplan

Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse en gebiedsvisie, en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden. Gemeente Zeist werkt aan de vers……

Project

Omgevingsvisie Oosterhout

Begin 2019 is Gemeente Oosterhout gestart met het omgevingsvisieproces. Bijzonder aan de omgevingsvisie is dat deze naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsger……

Project

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

Een vraag of hulp nodig? BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd d……

Project | Duurzaam verstedelijken

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos