Zoeken

Maatschappelijke voorzieningen borgen in de omgevingsvisie

Maatschappelijke voorzieningen worden steeds belangrijker. Bijvoorbeeld gebouwen voor gezondheidszorg, onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten, culturele centra en buurtvoorzieni……

Artikelen

E-magazine Ruimte 79 - Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen hebben impact op de ruimte. Sterker nog: de leefbaarheid in steden en dorpen staat of valt ermee. Hoe neem je dit soort voorzieningen mee in gebieds……

Artikelen

Campusontwikkeling: duidelijke kaders en visie op voorzieningen

Campusterreinen zijn van oudsher gefocust op onderwijs en onderzoek, en vaak opgebouwd als een eiland binnen de stad. De traditionele campus waar onderwijs en onderzoek centraal s……

Artikelen

Integrale vruchten plukken van de Omgevingswet

De Omgevingswet lijkt op het goede moment te komen: diverse grote maatschappelijke uitdagingen leggen een claim op de toch al drukbezette openbare ruimte. Een integrale blik is da……

Artikelen

Stappenplan BOPA + wijzigen omgevingsplan onder de Omgevingswet

Bij een aanvraag voor een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) doorlopen gemeenten het hele proces: van aanvraag tot besluit. BRO heeft hiervoor een int……

Artikelen

Rol van de raad bij vaststellen programma's

De Omgevingswet is duidelijk over de bevoegdheid voor het vaststellen van programma’s, maar de praktijk is weerbarstiger. Welke rol mag de raad aannemen bij het vaststellen van pr……

Artikelen

Het programma onder de Omgevingswet

Een programma geeft aan hoe gemeenten de omgevingsvisie of onderdelen daarvan wil realiseren. Het bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van ……

Artikelen

De beleidscyclus onder de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt gemeenten in haar beleidscyclus de inzet van vier kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. Welke instrumenten hebbe……

Artikelen

Strategische en flexibele gebiedsontwikkeling

Denken in 'eigen hokjes' en een opeenstapeling van ambities: we zien het nog te vaak gebeuren in gemeenteland. Zowel als het gaat om gebiedsontwikkeling als bij losse initiatieven……

Artikelen

De Omgevingswet geeft ruimte voor maatwerk

Gemeenten krijgen, binnen een bepaalde bandbreedte, meer ruimte voor maatwerk. En: bij het mogelijk maken van een gebiedsontwikkeling is er meer ruimte voor gebiedsspecifieke afwe……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos