Zoeken

Clean Energy Hubs voor Apeldoorn onderzocht

Gemeente Apeldoorn wil vaart maken in de energietransitie van de transportsector. Fossiele brandstoffen moeten plaatsmaken voor schone en duurzame energie zoals elektrisch laden, ……

Project

Nieuwe stip op de horizon voor De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis

Medio maart 2024 heeft de raad van Gemeente Voorne aan Zee de nieuwe centrumvisie voor De Struytse Hoeck vastgesteld. In opdracht van de gemeente en winkeliersvereniging De Struyt……

Artikelen

Een nieuwe generatie hotels: klein maar fijn!

De vraag naar hotelovernachtingen groeit weer met hoge cijfers. Te merken aan bijvoorbeeld volle hotels en gestegen kamerprijzen. Het aanbod groeit mee, vooral in het 4-sterren se……

Artikelen

Strategische gebiedsvisie De Purmer naar gemeenteraad

De Purmer is een droogmakerij, gelegen binnen drie gemeenten: Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar de gemeente……

Artikelen

Naadloze integratie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Bunschoten

De economische bloei in Bunschoten stimuleert de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid, een nieuw bedrijventerrein dat de bestaande bedrijvigheid uitbreidt. Gelegen tussen de N414 en ……

Project

Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en kl……

Artikelen

Supermarktuitbreidingen: denk nu eens aan kwaliteit!

Veel supermarkten willen groter én moderner. Kwaliteit is daarbij steeds belangrijker. Zoals de meerwaarde die een uitbreiding heeft voor de consument of voor centrumgebieden. Ste……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos