Zoeken

Horecavisie ArenAPoort

Het gebied ArenAPoort in Amsterdam-Zuidoost is in vele opzichten uniek. Naast het grote Amsterdamse Poort met winkels, horeca en dienstverlening en Woonmall Villa Arena, bevat het ……

Project

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Het ma……

Project

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Ge……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Centrumvisie Dinxperlo

Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in 4 scenario’s. De ambities van het voorkeursscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein.
Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in vier scenario's. De ambities van het voorkeurscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein. Een ……

Project

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Wijkwinkel……

Project

Dordrecht werkt samen aan stadsregie

Samen met Ik Onderneem! heeft BRO in opdracht van Gemeente Dordrecht intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen de betrokken binnenstadspartijen.
Samen met Ik Onderneem! heeft BRO, in opdracht van Gemeente Dordrecht, intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen betrokken binnenstadspartijen. Voor de toekomst heef……

Project

Centrum Ede nóg aantrekkelijker: groen & gastvrij!

In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016.
In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016. Wat is er gebeurd? Waar staan we n……

Project | Verrijking Centrumvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos