Zoeken

Herontwikkeling prostitutiepanden Wallen, Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil herbestemming van de raambordelen in de binnenstad en richtte samen met Woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea project 1012inc op. BRO adviseerde alle eigenaren van de panden in de Sint Annenstraat, Sint Annendwarsstraat, Tro…
Een vraag of hulp nodig? De transformatie van prostitutiepanden op De Wallen in Amsterdam is noodzaak. Een inpassing met nieuwe bedrijvigheid en wonen, waarbij kwaliteit en veiligh……

Project | Van advies tot ontwerpplan

Inrichtingsplan dorpshart Middelbeers

Eén van de concrete uitwerkingen uit de visie voor het dorpshart van Middelbeers is de herinrichting van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan dient als katalysator om het dorpshart van Middelbeers veiliger, groener en aantrekkelijker te maken. Samen me…
BRO heeft het dorpshart van Middelbeers opnieuw ingericht. Samen met actieve bewoners en ambitie is een plan uitgewerkt, dat tot en met de realisatie door BRO is begeleid. Een……

Project

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Ge……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Centrumvisie Dinxperlo

Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in 4 scenario’s. De ambities van het voorkeursscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein.
Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in vier scenario's. De ambities van het voorkeurscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein. Een ……

Project

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Wijkwinkel……

Project

Gebiedsprofielen centrum Utrecht

Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functies op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de omgevingsvisie naar gebiedsprofielen.
Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functie op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de ……

Project

Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie. In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de omgevingsvisie, het omgev……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos