Zoeken

Nieuwe ordeningsstrategie door ruimteschaarste

De inrichting van Nederland was voor de eeuwwisseling een goed voorbeeld van een efficiënte en vooral veilige leefomgeving. Ordeningsprincipes zoals lucht, licht en ruimte zorgden……

Artikelen

Stedenbouwkundige schets dorpsuitbreiding Doornspijk

BRO heeft samen met HEVO in opdracht van de gemeente Elburg een stedenbouwkundige schets gemaakt voor een dorpsuitbreiding in Doornspijk met woningbouw en een multifunctionele acc……

Project

Mensdenken centraal in stedenbouwkundig schetsontwerp Ter Sype

Ter Sype: 'een wijk die zich onderscheid door de landschappelijke-cultuurhistorische integratie en de vooruitstrevende manier waarop wordt omgegaan met de auto.' Een vraag of h……

Project

Naadloze integratie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Bunschoten

De economische bloei in Bunschoten stimuleert de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid, een nieuw bedrijventerrein dat de bestaande bedrijvigheid uitbreidt. Gelegen tussen de N414 en ……

Project

Herinrichting N264 Uden: verplaatsen 300 bomen!

Provincie Noord-Brabant wil vier rotondes aan de N264, tussen de aansluiting A50 en de Industrielaan, vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Onderdeel van het plan is het……

Project

Gebiedsvisie De Driehoek voor Sliedrecht

De Driehoek is een gebied tussen de Betuweroute, Merwedelingelijn en A15, ten noordwesten van Sliedrecht. Het is in gebruik als opslaglocatie met bedrijfsmatige bestemming. Naast ……

Project

Huizen gaat voor ecologisch groen!

Gemeente Huizen is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Onderdeel hiervan is een visie op de gemeentelijke hoofdgroenstructuur. Zowel op het niveau van de hele……

Project

Gevelinspiratie voor Ommen

De samenwerkende centrumpartijen in Ommen willen een toekomstbestendig, sterk en vitaal centrum. Met een eigen identiteit en een sterk aanbod aan winkels en horeca. Met belevenis ……

Project

Stedenbouwkundige visie Summa College Eindhoven

In 2022 werkte BRO aan een stedenbouwkundige visie voor het Summa College aan de Sterrenlaan in Eindhoven. Het Summa College is een van de grootste onderwijs clusters van Eindhove……

Project

Droge voeten en groen Museumkwartier Vlaardingen

Voor de woningbouwontwikkeling Museumkwartier Vlaardingen heeft Blauw Architecten een aantal kernwaarden benoemd en uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van de openbare rui……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos