Zoeken

Binnenstedelijk verdichten: niet makkelijk, wel nodig

In Nederland wordt de druk op de woningmarkt steeds groter, vooral in snelgroeiende technologische metropolen zoals Eindhoven. Het steeds meer 'opknabbelen' van het natuurrijke bu……

Artikelen

Bezorgershof Geldrop, centrum in ontwikkeling

Dorpen kampen met een groot woningtekort. Tegelijkertijd is de druk om open ruimte te beschermen hoog. Dit vraagt om creatieve oplossingen. In Geldrop heeft BRO de gemeente onders……

Project

Strategische gebiedsvisie De Purmer naar gemeenteraad

De Purmer is een droogmakerij, gelegen binnen drie gemeenten: Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar de gemeente……

Artikelen

Stedenbouwkundige schets dorpsuitbreiding Doornspijk

BRO heeft samen met HEVO in opdracht van de gemeente Elburg een stedenbouwkundige schets gemaakt voor een dorpsuitbreiding in Doornspijk met woningbouw en een multifunctionele acc……

Project

Mensdenken centraal in stedenbouwkundig schetsontwerp Ter Sype

Ter Sype: 'een wijk die zich onderscheid door de landschappelijke-cultuurhistorische integratie en de vooruitstrevende manier waarop wordt omgegaan met de auto.' Een vraag of h……

Project

Nieuw perspectief voor het centrum van Opmeer

Het centrum van Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder ……

Project

Ontwikkelvisie gemeentehuistuin Heeze

Ontmoeten en groen staan centraal rondom het gemeentehuis van Heeze. Deze ontwikkelvisie geeft richting en laat ruimte voor initiatieven. Een vraag of hulp nodig? De gemeente ……

Project

FLEX wonen in Ouder-Amstel

Het nu realiseren van 415 flexwoningen naast de Johan Cruijff ArenA, als antwoord op de woningnood. Deze woningen worden later onderdeel op een andere locatie van de grootschalige……

Project

Nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling

Met alle partijen samenwerken aan een inhoudelijk sterk plan voor gebiedsontwikkeling. Dat begon in de planontwikkeling voor Stadshart Woensel in Eindhoven al in de vroege verkenn……

Artikelen

Makkelijker 'een straatje erbij' door aangepaste Ladder?

De woningbouwopgave is groot. Voor verschillende doelgroepen is het steeds lastiger een geschikte woning te vinden. Veel gemeenten worstelen met dezelfde opgave: veel vraag en te ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos