Zoeken

Gebiedsvisie centrum Opmeer Spanbroek

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Opmeer de gebiedsvisie voor het centrum unaniem vastgesteld. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht……

Project

Ontwikkelvisie gemeentehuistuin Heeze

Ontmoeten en groen staan centraal rondom het gemeentehuis van Heeze. Deze ontwikkelvisie geeft richting en laat ruimte voor initiatieven. Een vraag of hulp nodig? De gemeente ……

Project

FLEX wonen in Ouder-Amstel

Het nu realiseren van 415 flexwoningen naast de Johan Cruijff ArenA, als antwoord op de woningnood. Deze woningen worden later onderdeel op een andere locatie van de grootschalige……

Project

Makkelijker 'een straatje erbij' door aangepaste Ladder?

De woningbouwopgave is groot. Voor verschillende doelgroepen is het steeds lastiger een geschikte woning te vinden. Veel gemeenten worstelen met dezelfde opgave: veel vraag en te ……

Artikelen

Regionale Woondeals voorzien meer woningbouw

Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties hebben hun handtekening gezet onder de regionale Woondeals. De wens is om te zorgen voor 130% plancapaciteit, maar dat wordt een en……

Artikelen

Natuurinclusief ontwerpen

De mens is onderdeel van de natuur, en we voelen ons er het meest op ons gemak. Meer natuur rond woningen zorgt voor een betere mentale gezondheid, minder stress, gezond gewicht, ……

Artikelen

Functiemenging op bedrijventerreinen

Nederland heeft een permanente vraag naar nieuwe woningen en voorzieningen. Om het natuurlijke landschap te behouden, zijn we op zoek naar andere oplossingen om aan die vraag te v……

Artikelen

Participeren met verbrede reikwijdte

Met de omgevingsdialoog zijn de meeste initiatiefnemers goed bekend. Maar met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt niet alleen ingezet op een verbrede reikwijd……

Artikelen

AERIUS Calculator voor stikstof geactualiseerd

Op 26 januari 2023 is de AERIUS Calculator voor stikstofberekeningen geactualiseerd naar de versie 2022. Met de AERIUS Calculator worden de stikstofuitstoot en de stikstofdepositi……

Artikelen

Straatje erbij aan de randen van steden en dorpen

De roep om woningbouw is groot. Beleidsmatig ligt de voorkeur hiervoor binnen steden en dorpen. Maar het toenemende belang van duurzaamheid en gezondheid binnen steden biedt kanse……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos