Zoeken

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse en gebiedsvisie, en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden. Gemeente Zeist werkt aan de vers……

Project

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Tutorial: strategie jaren 60 en 70 wijken

Meer weten over dit onderwerp? De naoorlogse wijken hebben een typische stedenbouwkundige structuur. Dit levert groene kwaliteiten, maar heeft ook geleid tot fysieke problemen: mo……

Artikelen

Wonen: zegen voor steden

Meer weten over dit onderwerp? Woningbouw is een van de grootste en meest urgente opgaven van Nederland. De komende jaren moeten ca. 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Tegelijk……

Artikelen

Beschermde diersoorten bij woningrenovaties

Huismussen en vleermuizen maken gebruik van onze woningen. Bij renovaties kunnen we hun nesten vaak niet ontzien. Door slim te werken helpen we deze dieren de verbouwing door. ……

Artikelen

Huisvesting spoedzoekers heeft haast

Meer weten over dit onderwerp? Lokale verantwoordelijkheid voor meer huisvesting zit bij bestuurders én inwoners samen. De behoefte aan geschikte huisvesting voor 'spoedzoeker……

Artikelen

Driedimensionaal: dat is duidelijke taal

Meer weten over dit onderwerp? Het belang van de eerste indruk Natuurlijk ben jij overtuigt van jouw idee, het heeft weken, maanden of zelfs jaren geduurd om te komen tot het o……

Artikelen

Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat.……

Artikelen

Minder leegstand, minder onderzoek

Meer weten over dit onderwerp? Om leegstand tegen te gaan, moeten panden gemakkelijk van functie kunnen veranderen. Maar gemeenten willen er wel voor zorgen dat de juiste functies……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos