Zoeken

Webinar verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. Tijdens het Webinar ‘Verdringingseffecten in supermarktl……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Ruim 800 deelnemers aan de Wensprikker Winterswijk

In juni hebben ruim 800 inwoners van Winterswijk hun wensen voor de toekomst van de gemeente ingevuld in de wensprikker. BRO werkt in Winterswijk samen met de gemeente aan de omge……

Artikelen

Ruimte 77 - Gebiedsontwikkeling

De ontwikkelingsruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat maakt een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling noodzakelijk. De uitdagingen op hogere schaalniveaus zijn direc……

Artikelen

Stikstof Noord-Brabant: kan mijn ontwikkeling doorgaan?

Een per directe vergunningstop én een flinke verkiezingsoverwinning voor de BoerBurgerBeweging (BBB). Wat heeft dit voor gevolgen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-B……

Artikelen

Hoeveel ruimte voor horeca is er nog?

Binnensteden maken steeds meer de transitie van winkelgebied naar verblijfsgebied. Door het teruglopende perspectief van recreatieve aankooplocaties ontstaat meer ruimte voor ande……

Artikelen

Compact centrum? Transformeren? Doe het zoals in Drenthe!

Via het provinciale Binnenstadfonds heeft de provincie de 7 centrumgebieden in Drenthe subsidie gegeven, variërend van € 750.000 voor Beilen en Roden tot € 3 mln. voor Assen en Em……

Artikelen

Gevolgen fusie Albert Heijn en Jan Linders

Supermarktketen Jan Linders fuseert met Albert Heijn en verdwijnt uit het straatbeeld. Jan Linders wordt franchisenemer bij Albert Heijn en houdt wel zeggenschap over de winkels. ……

Artikelen

Verkiezing meest inspirerende binnenstad vervangt beste binnenstad

De Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad vervangt na 20 jaar de Verkiezing Beste Binnenstad, en wordt eens in de drie jaar georganiseerd. De eerste keer in 2025. In de tussenli……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos