Zoeken

Monitoring: koers houden op basis van actuele data

Binnensteden veranderen voortdurend. Voor gemeenten of centrumgebieden is het belangrijk te weten op koers te zijn om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te halen. Dit vraagt om ……

Artikelen

Nieuwbouw hotels leidt nauwelijks tot leegstand

BRO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van nieuwe hotels op het bestaande aanbod. Met bijzondere aandacht voor de effecten op leegstand van hotels. Aanleiding is d……

Artikelen

Gebiedsontwikkeling: commerciële én maatschappelijke voorzieningen

Om grip en houvast te krijgen op het programma commerciële én maatschappelijke voorzieningen, is het handig te werken met een referentie normenkader. Veel (grote) gemeenten zijn b……

Artikelen

E-magazine Ruimte 79 - Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen hebben impact op de ruimte. Sterker nog: de leefbaarheid in steden en dorpen staat of valt ermee. Hoe neem je dit soort voorzieningen mee in gebieds……

Artikelen

Dordtse horeca krijgt ruimte voor ontwikkeling

In opdracht van Gemeente Dordrecht heeft BRO een nieuwe horecanota opgesteld. Samen met beleidsmakers, ondernemers en bewoners is een zorgvuldig proces doorlopen. De nota is recen……

Artikelen

Comeback buurtwinkels: onbekend of onbemind?

Lange tijd leek de 'boodschappenwinkel op de hoek' uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen. Zelfstandige ondernemers sloten de deuren, gingen met pensioen, of sloten zich aa……

Artikelen

Vitale binnensteden en mobiliteit gaan samen

De discussie over mobiliteit en economie in binnensteden gaat vaak over verduurzaming aan de ene kant, en autobereikbaarheid aan de andere kant. Toch liggen de oplossingen minder ……

Artikelen

Koopstromen Oost-Nederland ogen stabiel, horeca en toerisme zorgen voor dynamiek

De koopstromen in Oost-Nederland anno 2023 ogen in grote lijnen stabiel. Consumenten hadden meer te besteden dan een paar jaar geleden, maar inflatie en een hogere online oriëntat……

Artikelen

Sturen op monocultuur aan horeca en dienstverlening

Binnensteden en andere voorzieningencentra verkleuren. Het aantal winkels neemt af terwijl horecazaken en dienstverleners toenemen. Deze bredere functiemix is een goede ontwikkeli……

Artikelen

Voetgangers en fietsers belangrijk voor bestedingen in binnensteden

BRO heeft samen met Platform Binnenstadsmanagement en Movares, in samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden, grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos