Zoeken

Koopstromen Oost-Nederland ogen stabiel, horeca en toerisme zorgen voor dynamiek

De koopstromen in Oost-Nederland anno 2023 ogen in grote lijnen stabiel. Consumenten hadden meer te besteden dan een paar jaar geleden, maar inflatie en een hogere online oriëntat……

Artikelen

Sturen op monocultuur aan horeca en dienstverlening

Binnensteden en andere voorzieningencentra verkleuren. Het aantal winkels neemt af terwijl horecazaken en dienstverleners toenemen. Deze bredere functiemix is een goede ontwikkeli……

Artikelen

Voetgangers en fietsers belangrijk voor bestedingen in binnensteden

BRO heeft samen met Platform Binnenstadsmanagement en Movares, in samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden, grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit ……

Artikelen

Schaalvergroting en sluiting: onderzoek naar verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. BRO deed hier onderzoek naar. Meer weten over dit ond……

Artikelen

Webinar: Verdringingseffecten in supermarktland

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. In het Webinar ‘Verdringingseffecten in supermarktland’ ……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Kaderrichtlijn Water nieuw hoofdpijndossier?

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit in Europa. De richtlijn, sinds 2000 van kracht, moet zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in E……

Artikelen

Ruim 800 deelnemers aan de Wensprikker Winterswijk

In juni hebben ruim 800 inwoners van Winterswijk hun wensen voor de toekomst van de gemeente ingevuld in de wensprikker. BRO werkt in Winterswijk samen met de gemeente aan de omge……

Artikelen

Compacte centra creëren

BRO doet veel aan monitoring van centrumgebieden en binnensteden. We kijken naar de metingen en spelen een centrale rol in het proces. We interpreteren de data om de resultaten te……

Artikelen

E-magazine Ruimte 77 - Gebiedsontwikkeling

De ontwikkelingsruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat maakt een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling noodzakelijk. De uitdagingen op hogere schaalniveaus zijn direc……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos