Zoeken

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Een vraag of hulp nodig? Uniek landschap Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. In beweging vanwege grote opgaven zoals natuurdoel……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Koopstromenonderzoek Limburg 2019

In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd.
In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd. Een vraag of hulp nodig? Dit koopstromenonderzoek is de basis voor……

Project

Notitie Omzetkengetallen 2019

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus en brancheorganisaties brengt BRO jaarlijks de notitie Omzetkengetallen uit ten behoeve van ruimtelijk-functioneel onderzoek (DPO).
BRO coördineert de expertgroep Omzetkengetallen onder de vlag van Retail Insiders. In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus en brancheorganisaties brengen we jaarli……

publicatie

Publicatie: lokale transformatie in beeld

Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.
Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.……

Publicatie

Handreiking Saneren plancapaciteit

BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen zónder dat het leidt tot planschade.
Meer weten over dit onderwerp? BRO heeft - in opdracht van de Retailagenda en samen met Rho - een handreiking opgesteld om plancapaciteit beleidsmatig en juridisch te verminderen ……

Artikelen

Monitoring: datagedreven sturen

BRO biedt overheden de kans, op meerdere schaalniveaus, meer data gedreven te sturen.
Meer weten over dit onderwerp? Gedegen onderzoek en analyse op basis van feiten en cijfers zit in het DNA van elke BRO-er. Het belang van goed en objectief onderzoek neemt toe. Te……

Artikelen

Impact online op boodschappenwinkels

BRO doet in samenwerking met Breda University of Applied Sciences onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels.
Meer weten over dit onderwerp? BRO doet, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boo……

Artikelen

Wat kunnen we leren van aanloopstraten?

Aanloopstraten lopen in transformatie voor op binnensteden. Wat kunnen andere delen van binnensteden en centra leren van deze aanloopstraten?
Meer weten over dit onderwerp? Aanloopstraten van binnensteden hadden 5 tot 10 jaar geleden te maken met forse problemen zoals leegstand, verloedering en criminaliteit. Hoewel hie……

Blog | Artikel

Effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur na corona?

De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. Het perspectief voor de branche is goed, maar wat zijn de effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur?
Meer weten over dit onderwerp? De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. De supermarkten draaien overuren omdat we meer boodschap……

Blog

Effecten online supermarkten

Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten van de groei van online-boodschappen op de Nederlandse fysieke supermarktstructuur en de leefbaarheid van Nederlandse wijken en dorpen, en wat zijn beleidsmatige oplossingsrichtingen om de uitgangssituatie voor …
Meer weten over dit onderwerp? Supermarkten zijn de dragers van vitale winkelcentra omdat winkels, horeca en dienstverleners van hun aantrekkingskracht profiteren. Om aantrekkelij……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos