Zoeken

Nieuwe hotels op de rol, krijgen we die bedden vol?

De hotelmarkt in Nederland is een opvallende groeisector. Maar is er wel behoefte aan al die nieuwe hotels? En zo ja, in welke marktsegmenten dan? En op welke locaties? Wij delen ……

Artikelen

Voedsel

Meer weten over dit onderwerp? De productie van voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel wordt een uitdaging, omdat veel van de grootschalige land- en akkerbouwgebieden ……

Artikelen

Verkiezing meest inspirerende binnenstad vervangt beste binnenstad

Meer weten over dit onderwerp? De Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad vervangt na 20 jaar de Verkiezing Beste Binnenstad, en wordt eens in de drie jaar georganiseerd. De eers……

Artikelen

Gevolgen fusie Albert Heijn en Jan Linders

Meer weten over dit onderwerp? Auteurs: Frank Simons, adviseur retail & centrumontwikkeling en Daan Goos, adviseur retail & gebiedsontwikkeling. Supermarktketen Jan Linders fu……

Artikelen

Compact centrum? Transformeren? Doe het zoals in Drenthe!

Meer weten over dit onderwerp? Via het provinciale Binnenstadfonds heeft de provincie de 7 centrumgebieden in Drenthe subsidie gegeven, variërend van € 750.000 voor Beilen en Rode……

Artikelen

FF offline in Valkenswaard

Een vraag of hulp nodig? Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recrea……

Project

Functiemenging op bedrijventerreinen

Meer weten over dit onderwerp? Nederland heeft een permanente vraag naar nieuwe woningen en voorzieningen. Om het natuurlijke landschap te behouden, zijn we op zoek naar andere op……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos