Zoeken

Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en kl……

Artikelen

Supermarktuitbreidingen: denk nu eens aan kwaliteit!

Veel supermarkten willen groter én moderner. Kwaliteit is daarbij steeds belangrijker. Zoals de meerwaarde die een uitbreiding heeft voor de consument of voor centrumgebieden. Ste……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Vaststelling Supermarktvisie Bladel

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Bladel de door BRO opgestelde Supermarktvisie Bladel vastgesteld. Meer weten over dit onderwerp? Met deze visie kan de gemeente, samen ……

Artikelen

Nieuw perspectief voor het centrum van Opmeer

Het centrum van Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder ……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Compacte centra creëren

BRO doet veel aan monitoring van centrumgebieden en binnensteden. We kijken naar de metingen en spelen een centrale rol in het proces. We interpreteren de data om de resultaten te……

Artikelen

Nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling

Met alle partijen samenwerken aan een inhoudelijk sterk plan voor gebiedsontwikkeling. Dat begon in de planontwikkeling voor Stadshart Woensel in Eindhoven al in de vroege verkenn……

Artikelen

Ontwikkeling binnenstad Tilburg

We schrijven 2008: BRO stelde een integrale visie op voor de ontwikkeling van de binnenstad van Tilburg. Inmiddels is het 2023 en zijn veel projecten uitgevoerd. Na 15 jaar is het……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos