Zoeken

Detailhandelsvisie Noordoost Brabant

In 2022 heeft BRO in samenwerking met de gemeenten in de regio Noordoost Brabant de detailhandelsvisie uit 2015 geactualiseerd. De regio heeft veel middelgrote centra en kleine do……

Project

FF offline in Valkenswaard

Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recreatie en natuur, heeft BRO ……

Project

Realistische horecavisies: reguleren én faciliteren!

Kent u dat? In gemeente A mag op de Markt wél een restaurant maar géén ijssalon vestigen. Dit is opgenomen in de horecavisie en planologisch gereguleerd in het bestemmingsplan. Wa……

Artikelen

Compact centrum? Transformeren? Doe het zoals in Drenthe!

Via het provinciale Binnenstadfonds heeft de provincie de 7 centrumgebieden in Drenthe subsidie gegeven, variërend van € 750.000 voor Beilen en Roden tot € 3 mln. voor Assen en Em……

Artikelen

Symboolpolitiek redt ongezonde jeugd niet

Recent heeft het kabinet besloten dat gemeenten snackbars mogen weren bij scholen, en in wijken waar al veel fastfood is. Om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Maar gaat deze……

Artikelen

Verkiezing meest inspirerende binnenstad vervangt beste binnenstad

De Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad vervangt na 20 jaar de Verkiezing Beste Binnenstad, en wordt eens in de drie jaar georganiseerd. De eerste keer in 2025. In de tussenli……

Artikelen

Breda: druk! drukker! drukst!

Breda heeft een bruisende binnenstad met fraaie, historische gebouwen, winkels, horeca en evenementen. Een karaktervolle en levendige stad. Dit aantrekkelijke karakter wordt mede ……

Artikelen

Nieuwe hotels op de rol, krijgen we die bedden vol?

De hotelmarkt in Nederland is een opvallende groeisector. Maar is er wel behoefte aan al die nieuwe hotels? En zo ja, in welke marktsegmenten dan? En op welke locaties? Wij delen ……

Artikelen

Terrasdilemma's

Tijdens de coronapandemie zijn de horecaterrassen verruimd als tegemoetkoming naar ondernemers. Gemeenten twijfelen nu of de tijdelijke terrasverruiming kan worden ingetrokken, ee……

Artikelen

Bezoekers outlet en binnenstad verschillen

De outletbezoeker is gemiddeld hoger opgeleid, vaker man, leeft vaker samen met een partner of gezin, en is relatief jong. Dat blijkt uit een vergelijking van bezoekers van outlet……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos