Regie & procesbegeleiding

Een goed proces is belangrijk, toch is het geen doel op zich. Het moet passen bij de grootte en de gevolgen van een ontwikkeling. Vooraf schetsen we helder de uitgangspunten en doelstellingen van een proces. Die blijven we goed op elkaar, en met elkaar, afstemmen. Daarbij heeft u altijd een vaste BRO contactpersoon die zorgt voor de communicatie en coördinatie, en u zoveel mogelijk ontzorgt!

Specialisten voor elke ontwikkeling

Plan of visie, groot of klein, complex of eenvoudig; voor elke ontwikkeling hebben wij de specialisten in huis. Samen met u bepalen zij het juiste proces. Tijdens het traject houden we de regie en sturen bij waar nodig. Resultaatgericht overleg en afstemming met duidelijke kaders voor alle betrokkenen, dat is het uitgangspunt!

Laat u adviseren over:
  • regie op locatie
  • participatie / omgevingsdialoog
  • omgevingsplannen en vergunningen
  • visies en gebiedsontwikkelingen
  • transformatietrajecten
  • centrumgebieden

Van proces naar resultaat; de touwtjes stevig in handen.

Wanda Blommensteijn
#

Meer weten over regie & procesbegeleiding?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn