Ontwerpend onderzoek

Grip krijgen op ruimtelijke opgaven en complexe processen begrijpelijk maken. Dat is waar wij ons op richten. Ontwerpend onderzoek is één van de manieren dat voor elkaar te krijgen. Daarmee doen we kennis op (onderzoek) tijdens de ontwikkeling van ruimtelijke oplossingen (ontwerp).

Onze manier van werken kenmerkt zich door een interactief proces van ontwerp en reflectie. Een snelle schets geeft vaak al aanleiding tot een goed gesprek. Dat gesprek brengt nieuwe inzichten waarmee we naar de gewenste situatie toewerken. Onze ontwerpkracht staat dus centraal in het proces waarbij we meerdere disciplines betrekken. Onze ontwerpers houden hierin de regie en focus op de inhoud.

Altijd andere output

Geen enkele uitkomst van een ontwerpend onderzoek is hetzelfde. De output verschilt per opgave en aanpak omdat elke situatie anders is. Het kunnen concrete plannen of ontwerpen zijn, maar het kan ook om meer abstracte zaken gaan. Zoals het opstellen van concepten en (toekomst)beelden.

Laat u adviseren over:
  • ontwikkelperspectieven
  • ontrafelen van ruimtelijke vraagstukken
  • stimuleren van de dialoog tussen betrokkenen en belangstellenden
  • in kaart brengen van ontwerpoplossingen, inrichtingsmaatregelen en alternatieve inzichten
  • plannen met draagvlak
  • bezonningsstudies

Grip krijgen op ruimtelijke opgaven en complexe processen.

Ruud Tak
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ruud Tak