Strategische gebiedsvisie De Purmer naar gemeenteraad

12 maart 2024

De Purmer is een droogmakerij, gelegen binnen drie gemeenten: Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar de gemeenten willen vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bestendigen. BRO heeft deze waarden geïnventariseerd en geanalyseerd, en heeft vervolgens samen met belanghebbenden afspraken vastgelegd over de toekomst van het gebied, in een strategische gebiedsvisie.

De Purmer: gelegen in de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland

Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren van de huidige visie op De Purmer. Gesprekken zijn gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten van De Purmer en over ieders wensen. Verkend is welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, lokale recreatie, natuurontwikkeling, woningbouw en bedrijven. De strategische gebiedsvisie geeft richting en schept duidelijkheid voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied voor de lange termijn (2035).

Land- en tuinbouw, de belangrijkste sector in het gebied

Rust en ruimte dient volgens BRO hand in hand te gaan met recreatie voor omwonenden, toekomstbestendige landbouw alsmede ruimte voor natuurontwikkeling in De Purmer. De gebiedsvisie betreft geen blauwdruk en moet worden gezien als een inspiratiebron voor toekomstige plannen. Wat voorop staat is dat het landelijke gebied van De Purmer, buiten de geplande bedrijvigheid en woningbouw in respectievelijk Edam-Volendam en Purmerend, gevrijwaard blijft van grootschalige stedelijke ontwikkelingen. De land- en tuinbouw is en blijft de belangrijkste sector in dit gebied, waarbij gekeken is naar een wenkend perspectief met economische potentie voor deze sector.

Bron: Gemeente Purmerend

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Thijmen van Gompel