Binnenstedelijk verdichten: niet makkelijk, wel nodig

25 april 2024

In Nederland wordt de druk op de woningmarkt steeds groter, vooral in snelgroeiende technologische metropolen zoals Eindhoven. Het steeds meer 'opknabbelen' van het natuurrijke buitengebied is onwenselijk. Een groen landschap bereikbaar vanuit centra is belangrijk voor de gezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Om tóch te voorzien in de groeiende vraag naar stedelijke functies is binnenstedelijk verdichten essentieel.

DJI_0434_bewerkt.jpg

Meer dan alleen toevoegen van woningen

In het centrum van Geldrop staan we samen met de gemeente en initiatiefnemers voor de taak om 800 nieuwe woningen toe te voegen. Daarnaast transformeren we het centrum van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Dit betekent het vergroenen van de omgeving en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het centrum. Echter, de toevoeging van 800 woningen is niet zonder uitdagingen, vooral als het gaat om mobiliteit, privacy van omwonenden, versnipperd eigendom en behoud van groene kwalitatieve ruimten.

Slimme mobiliteit en multifunctioneel grondgebruik: de vrije ruimte in de schuifpuzzel

We erkennen dat de auto niet langer de primaire focus van stedelijke mobiliteit kan zijn. Door parkeeroplossingen slimmer te organiseren en de auto als onderdeel van een breder mobiliteitssysteem te beschouwen, kunnen we ruimte vrijmaken voor meer woningen en groen. Het stimuleren van fietsgebruik, door middel van goede fietspaden en stallingen voor bewoners en bezoekers, gaat bijdragen aan het reduceren van de parkeerdruk. Veel gehoord is dan: 'pesten van de autogebruiker'. Maar zo zwart-wit is het niet. De bereikbaarheid met de auto blijft belangrijk voor het centrum. Een oplossing is het spreiden van het parkeren in en om het centrum. Daarmee accepteer je voor nieuwe bewoners een iets grotere loopafstand. Daarnaast is bij nieuwe ontwikkelingen in het centrum, multifunctioneel grondgebruik het uitgangspunt. Wonen boven winkels, daktuinen en parkeervoorzieningen stapelen creëren de broodnodige ruimte voor verdichting.

"Door parkeeroplossingen slimmer te organiseren, maken we ruimte vrij voor meer woningen en groen."

Bezorgershof komt in beweging

Een voorbeeld hiervan is het gebied Bezorgershof in Geldrop, waar we een ruimtelijke visie hebben ontwikkeld om een onaantrekkelijke parkeerplaats te transformeren. Deze visie biedt niet alleen ruimte voor nieuwe woningen, maar ook voor vergroening en het krachtiger maken van het centrum. Met de recente vaststelling (22 april 2024) van het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan kan de lang gekoesterde transformatie daadwerkelijk van start gaan. Een mooi startschot voor de gehele verdichtingsopgave voor het centrum van Geldrop.

Vogelvlucht huidige situatie lager standpunt.jpg
Bezorgershof huidige situatie
Vogelvlucht eind situatie lager standpunt.jpg
Bezorgershof toekomstige situatie

Wij zijn trots op onze bijdrage aan binnenstedelijke transformaties. We nemen verschillende rollen aan, van visievormers tot juridische experts, om onze steden en dorpen leefbaarder en duurzamer te maken. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Lees meer over de centrumimpuls voor Geldrop
Lees meer over project Bezorgershof
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joris Vos