Zoeken

Omgevingsvisie Oosterhout

Bijzonder is dat de omgevingsvisie naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsgerichte component heeft. De omgevingsvisie is als website opgeleverd. Een vraag ……

Project

Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse en gebiedsvisie, en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden. Een vraag of hulp nodig? Gemeent……

Project

Ambachten maken de vitale stad

Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen.
Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen. Reden voor een goed gesprek met Elrie Bakker-Derks, voorzitter van Amb……

Artikelen

Omgevingsvisie Ermelo

Gemeente Ermelo wil de kerninstrumenten optimaal op elkaar afstemmen in de omgevingsvisie. Een vraag of hulp nodig? In het voorjaar van 2020 is Gemeente Ermelo gestart met de ……

Project

Centrumplan Veenendaal

BRO heeft een nieuwe integrale visie opgesteld voor het centrum van Veenendaal voor de lange termijn (10 jaar), met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor 4 jaar.
Om het centrum van Veenendaal toekomstbestendig te houden, is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk. Het bestaande programmaplan ‘Vitale Winkelstad’ liep ten einde, waarna……

Project

Centrum- en detailhandelsvisie Wolvega

Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel.
Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel. Het centrum draait niet meer alleen om winkels, ontmoeten en verblijven worden steeds belangrijker voor ……

Project

Gebiedsprofielen centrum Utrecht

Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functies op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de omgevingsvisie naar gebiedsprofielen.
Gebiedsprofielen voor de binnenstad van Utrecht bepalen de juiste functie op de juiste plek. Samen met Gemeente Utrecht heeft BRO een methode ontwikkeld voor de uitwerking van de ……

Project

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Een vraag o……

Project

Centrumvisie Dinxperlo

Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in 4 scenario’s. De ambities van het voorkeursscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein.
Visie voor het centrum van Dinxperlo, uitgewerkt in vier scenario's. De ambities van het voorkeurscenario zijn vertaald in een vogelvluchtschets voor het Prins Clausplein. Een ……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos