Zoeken

Ruim 800 deelnemers aan de Wensprikker Winterswijk

In juni hebben ruim 800 inwoners van Winterswijk hun wensen voor de toekomst van de gemeente ingevuld in de wensprikker. BRO werkt in Winterswijk samen met de gemeente aan de omge……

Artikelen

Strategische gebiedsvisie De Purmer Noord-Holland

De Purmer is een droogmakerij, gelegen op het grensvlak van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. De gebiedsvisie schetst een integraal perspectief voor De Purmer. ……

Project

Nieuw perspectief voor het centrum van Opmeer

Het centrum van Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder ……

Project

Ontwikkelvisie gemeentehuistuin Heeze

Ontmoeten en groen staan centraal rondom het gemeentehuis van Heeze. Deze ontwikkelvisie geeft richting en laat ruimte voor initiatieven. Een vraag of hulp nodig? De gemeente ……

Project

FLEX wonen in Ouder-Amstel

Het nu realiseren van 415 flexwoningen naast de Johan Cruijff ArenA, als antwoord op de woningnood. Deze woningen worden later onderdeel op een andere locatie van de grootschalige……

Project

Een nieuwe aanpak voor gebiedsprocessen

De uitstoot van stikstof, bodemdaling, en energietransitie: om maar wat uitdagingen te noemen voor het buitengebied. Redenen waarom veel ruimtelijke processen stilliggen. Om toch ……

Artikelen

Natuur van brug tot brug in Geldrop-Mierlo

Een jaar na aanleg is het ontwerp tot leven gekomen! Een vraag of hulp nodig? Versterking natuurwaarden centraal Medio 2017 heeft BRO voor de gemeente Geldrop-Mierlo de geb……

Project

Inpassingsplan drijvend zonnepark De Beldert

De Beldert in gemeente Buren is een voormalige zandwinplas, ten noordoosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Momenteel is de plas afgesloten voor recreatief gebruik, en alleen toegan……

Project

Landschapsvisie Utrechtseweg Zeist

Aan de Utrechtseweg in Zeist ligt het terrein van Bartiméus Fonds. Stichting InteraktContour wil samen met Bartiméus Fonds, aan de voorkant van het terrein, een nieuw woonzorgcomp……

Project

Beeldkwaliteitplan: Ecopark De Groene Woerdt

Op de locatie van voormalig golfterrein Pitch&Putt Rijkerswoerd aan de zuidkant van Arnhem, bestaat het voornemen een eco recreatiepark te realiseren. De planlocatie is onderdeel ……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos