Een nieuwe aanpak voor gebiedsprocessen

30 juni 2023

De uitstoot van stikstof, bodemdaling, en energietransitie: om maar wat uitdagingen te noemen voor het buitengebied. Redenen waarom veel ruimtelijke processen stilliggen. Om toch vooruit te kunnen, formuleren Rijk en provincies een nieuw programma: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarvan moet uiterlijk 1 juli 2023 een eerste versie met hoofdkeuzes klaar zijn.

Van impasse naar oplossingen in het landelijk gebied

We bevinden ons in het landelijk gebied in een impasse. Provincies moeten de gebiedsprocessen optuigen aan de hand van landelijk opgestelde doelen. Een proces dat omgeven is met harde tegenstellingen, heftige emotie en twijfel. Twijfel over de doelen, twijfel over de onderbouwing en twijfel over de oplossing. We komen alleen uit deze situatie door met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud. Aan de hand van duidelijke, door de overheid gestelde, kaders. En laten vooral de gebiedspartijen zélf met oplossingen komen. Oplossingen die passen bij een gebied of ondernemer, die zo ook draagvlak krijgen en uitgevoerd gaan worden. En waarop het provinciale beleid weer kan worden aangepast.

Gebiedsprogramma Laag Holland

BRO is al begin 2021 met een vergelijkbaar programma aan de slag gegaan. We werkten met Provincie Noord-Holland en regionale gebiedspartijen hard samen aan het Gebiedsprogramma Laag Holland. Na een enerverend proces leidde dit tot een nieuwe aanpak voor gebiedsprocessen. Een aanpak die succesvol kan zijn in de regio Laag Holland. En die kan worden toegepast voor andere gebiedsprocessen in andere regio’s, zoals binnen het PPLG, om integraal afgewogen oplossingen te bereiken.

"Geef juist vrijheid om met eigen oplossingen te komen."


Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

De projectdeelgebieden zijn de motor van de integrale afstemming van de voornaamste thema’s in het buitengebied. De grootte en schaal van de projectdeelgebieden zorgen voor een optimale benutting van de gebiedskennis. De truc is om per deelgebied te ontdekken wat wel en vooral wat niet past bij de gebiedsopdracht. Kennisinstituten, pilots en ontwerpend onderzoek helpen bij de verkenning van de oplossingen in de deelgebieden. Bestuurders kunnen de ontwikkelingen van passende maatregelen volgen en spiegelen aan het beleid via een monitor. Zo kunnen zij bepalen of het (ruimtelijk) beleid toereikend is. En of het moet worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen in de gebieden, voor een optimaal gebruik van het buitengebied. Dus: integreren door in projectdeelgebieden te differentiëren.

Groen, weids en in beweging

De regio Laag Holland loopt voorop met deze vernieuwende aanpak. De gebiedsopdracht is geformuleerd en er is nu de 0.5 versie van het gebiedsprogramma opgesteld, inclusief een gebiedsopdracht voor deelgebieden als De Beemster en Waterland. Alle partijen, van provincie tot gemeente, van waterschap tot natuurbeheerder, moeten zich nu inzetten om hiermee verder aan de slag te gaan. Er zullen nieuwe inzichten ontstaan en er komen nieuwe versies van het programma. Met één gezamenlijk doel: Laag Holland groen, weids en in beweging. Door het programma aan te passen, aan te scherpen en te finetunen kan het volledig aansluiten bij de wensen. Om vervolgens te monitoren, plannen te maken, te discussiëren en dan… de schop in de grond.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten